Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Đầu ghi hình Avtech | lắp đặt đầu ghi hình Avtech

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
AVTECH

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 416

11.920.000 đ 23.840.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 416

IP, TVI 16 kênh (tối đa 12 kênh IP), H.264, 3 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 308

6.720.000 đ 13.440.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 308

IP, TVI 8 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 207

6.880.000 đ 13.760.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 207

TVI -Full HD 8 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 404

4.200.000 đ 8.400.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH AVZ 404

IP, TVI 4 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1316

6.360.000 đ 12.720.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1316

TVI - Full HD, 16 kênh, H.264, 3 SATA HDD lên đến 6TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1308

3.960.000 đ 7.920.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1308

TVI - Full HD, 8 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1008

2.800.000 đ 5.600.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1008

TVI - Full HD, 8 kênh, H.264, 1 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD2404

2.920.000 đ 5.840.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD2404

TVI - Full HD, 4 kênh, H.264, 2 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi hình AVTECH DGD1304

2.160.000 đ 4.320.000 đ

AVTECH

Đầu ghi hình AVTECH DGD1304

TVI - Full HD, 4 kênh, H.264, 1 SATA HDD lên đến 10TB, Hỗ trợ 2 kênh IP

-50%

Đầu ghi TVI AVTECH AVT216(EU)

4.950.000 đ 9.900.000 đ

AVTECH

Đầu ghi TVI AVTECH AVT216(EU)

16 Kênh HD CCTV TVI, H.264,3 SATA

-50%

Đầu ghi AVTECH TVI AVT208(EU)

3.900.000 đ 7.800.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI AVT208(EU)

8 kênh HDCCTVI TVI, H.264, 3 SATA, eSATA

-50%

Đầu ghi AVTECH TVI AVT204A

2.010.000 đ 4.020.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI AVT204A

4 kênh, 2MP, H.264, 2 SATA

Đầu ghi AVTECH TVI DG1004

1.256.250 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH TVI DG1004

4 kênh, 2MP, H.264, 2 SATA

-50%

Đầu ghi AVTECH AVH516A

11.925.000 đ 23.850.000 đ

AVTECH

Đầu ghi AVTECH AVH516A

16 kênh Full HD, H.264, 1 SATA

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo