BALION

BALION

BALION

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
BALION

Sắp xếp theo:

Máy bó tiền BALION NH-100A

3.960.000 đ

BALION

Máy bó tiền BALION NH-100A

Bó tiền bằng điện, bó 1.000 tờ

Máy bó tiền BALION NH – B3

3.400.000 đ

BALION

Máy bó tiền BALION NH – B3

Bó tiền đai giấy, tự động bó 100 tờ

Máy khoan chứng từ BALION NH – K2

2.810.000 đ

BALION

Máy khoan chứng từ BALION NH – K2

Đóng chứng từ, cắt giấy, luồn dây,ngắt điện tự động

Máy đếm tiền BALION NH-409S

5.500.000 đ

BALION

Máy đếm tiền BALION NH-409S

Hiển thị 4 màn hình, Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút

Máy đếm tiền JINGRUI JR-5687

4.800.000 đ

BALION

Máy đếm tiền JINGRUI JR-5687

Hiển thị 4 màn hình, Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút

5.110.000 đ

BALION

Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài, Tốc độ đếm: 1000 tờ/ phút

Máy đếm tiền BALION NH- 999

5.310.000 đ

BALION

Máy đếm tiền BALION NH- 999

Hiển thị 4 màn hình, 1500 tờ/ phút

Máy đếm tiền BALION NH-2000

1.950.000 đ

BALION

Máy đếm tiền BALION NH-2000

1000 tờ/ phút, Hiển thị 2 màn hình LCD, có mặt số kéo dài

Máy đếm tiền BALION NH-302

2.640.000 đ

BALION

Máy đếm tiền BALION NH-302

Tốc độ đếm: 1000 tờ/ phút, Hiển thị 2 mặt số, có hút bụi

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo