báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Báo cháy GST

Sắp xếp theo:

Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

Liên hệ

Báo cháy GST

Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

Mã sản phẩm: GST-RP-16. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 2 zone GST102A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 2 zone GST102A

Mã sản phẩm: GST102A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 4 zone GST104A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 4 zone GST104A

Mã sản phẩm: GST104A .Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 8 zone GST108A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 8 zone GST108A

Mã sản phẩm: GST108A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 16 zone GST116A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 16 zone GST116A

Mã sản phẩm: GST116A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt C-9101

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt C-9101

Mã sản phẩm: C-9101. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt  C-9103

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt C-9103

Mã sản phẩm: C-9103. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo lửa tử ngoại C-9104

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo lửa tử ngoại C-9104

Mã sản phẩm: C-9104. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn báo động C-9401

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn báo động C-9401

Mã sản phẩm: C-9401. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn chớp C-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn chớp C-9404

Mã sản phẩm: C-9404. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn chớp C-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn chớp C-9404

Mã sản phẩm: C-9402. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói C-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói C-9102

Mã sản phẩm: C-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói (12V)  R-6601

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói (12V) R-6601

Mã sản phẩm: R-6601. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói tại chổ  S-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói tại chổ S-9102

Mã sản phẩm: S-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt (12V) R-6602

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt (12V) R-6602

Mã sản phẩm: R-6602. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo gas C-9602

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo gas C-9602

Mã sản phẩm: C-9602. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Nút nhấn khẩn C-9202

Liên hệ

Báo cháy GST

Nút nhấn khẩn C-9202

Mã sản phẩm: C-9202. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Active end of line P-9907

Liên hệ

Báo cháy GST

Active end of line P-9907

Mã sản phẩm: P-9907. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 1 Loop GST100

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 1 Loop GST100

Mã sản phẩm: GST100. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST 2 Loop GST200

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST 2 Loop GST200

Mã sản phẩm: GST200. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 8 Loop (10 Loop) GST-IFP8

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 8 Loop (10 Loop) GST-IFP8

Mã sản phẩm: GST-IFP8. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/nhiệt I-9101

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/nhiệt I-9101

Mã sản phẩm: I-9101. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói quang địa chỉ  I-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói quang địa chỉ I-9102

Mã sản phẩm: I-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng loại địa chỉ I-9103

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng loại địa chỉ I-9103

Mã sản phẩm: I-9103. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo lửa  I-9104

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo lửa I-9104

Mã sản phẩm: I-9104. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo Gas I-9602LW

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo Gas I-9602LW

Mã sản phẩm: I-9602LW. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói dạng beam GST I-9105R

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói dạng beam GST I-9105R

Mã sản phẩm: I-9105R. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module Giám Sát Ngõ Vào Tiếp Điểm Khô I-9300

Liên hệ

Báo cháy GST

Module Giám Sát Ngõ Vào Tiếp Điểm Khô I-9300

Mã sản phẩm: I-9300. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ một ngõ vào ra  I-9301

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ một ngõ vào ra I-9301

Mã sản phẩm: I-9301. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module giám sát đầu báo thường  I-9319

Liên hệ

Báo cháy GST

Module giám sát đầu báo thường I-9319

Mã sản phẩm: I-9319. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Bộ lập trình bằng tay P9910

Liên hệ

Báo cháy GST

Bộ lập trình bằng tay P9910

Mã sản phẩm: P9910. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ hai ngõ vào/ra  I-9303

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ hai ngõ vào/ra I-9303

Mã sản phẩm: I-9303. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ giao tiếp đa kênh DI-9309

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ giao tiếp đa kênh DI-9309

Mã sản phẩm: DI-9309. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module Cách Li Đường Loop Dùng Cho Hệ Thống Địa Chỉ C-9503

Liên hệ

Báo cháy GST

Module Cách Li Đường Loop Dùng Cho Hệ Thống Địa Chỉ C-9503

Mã sản phẩm: C-9503. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + Đèn kết hợp I-9401

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + Đèn kết hợp I-9401

Mã sản phẩm: I-9401. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi có đế gắn đầu báo địa chỉ I-9402

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi có đế gắn đầu báo địa chỉ I-9402

Mã sản phẩm: I-9402. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi và đèn chớp I-9403, I-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi và đèn chớp I-9403, I-9404

Mã sản phẩm: I-9403, I-9404 Hãng sản xuất: GST Xuất xứ: China

Đèn báo phòng I-9314

Liên hệ

Báo cháy GST

Đèn báo phòng I-9314

Mã sản phẩm: I-9314. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Nút nhấn địa chỉ DI-9204E

Liên hệ

Báo cháy GST

Nút nhấn địa chỉ DI-9204E

Mã sản phẩm: DI-9204E. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Hiển thị phụ LCD GST852RP

Liên hệ

Báo cháy GST

Hiển thị phụ LCD GST852RP

Mã sản phẩm: GST852RP. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo