báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

báo cháy GST | lắp đặt báo cháy GST

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Báo cháy GST

Sắp xếp theo:

Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

Liên hệ

Báo cháy GST

Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

Mã sản phẩm: GST-RP-16. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 2 zone GST102A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 2 zone GST102A

Mã sản phẩm: GST102A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 4 zone GST104A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 4 zone GST104A

Mã sản phẩm: GST104A .Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 8 zone GST108A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 8 zone GST108A

Mã sản phẩm: GST108A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 16 zone GST116A

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 16 zone GST116A

Mã sản phẩm: GST116A. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt C-9101

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói quang kết hợp báo nhiệt C-9101

Mã sản phẩm: C-9101. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt  C-9103

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt C-9103

Mã sản phẩm: C-9103. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo lửa tử ngoại C-9104

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo lửa tử ngoại C-9104

Mã sản phẩm: C-9104. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn báo động C-9401

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn báo động C-9401

Mã sản phẩm: C-9401. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn chớp C-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn chớp C-9404

Mã sản phẩm: C-9404. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + đèn chớp C-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + đèn chớp C-9404

Mã sản phẩm: C-9402. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói C-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói C-9102

Mã sản phẩm: C-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói (12V)  R-6601

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói (12V) R-6601

Mã sản phẩm: R-6601. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói tại chổ  S-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói tại chổ S-9102

Mã sản phẩm: S-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt (12V) R-6602

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt (12V) R-6602

Mã sản phẩm: R-6602. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo gas C-9602

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo gas C-9602

Mã sản phẩm: C-9602. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Nút nhấn khẩn C-9202

Liên hệ

Báo cháy GST

Nút nhấn khẩn C-9202

Mã sản phẩm: C-9202. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Active end of line P-9907

Liên hệ

Báo cháy GST

Active end of line P-9907

Mã sản phẩm: P-9907. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 1 Loop GST100

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 1 Loop GST100

Mã sản phẩm: GST100. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST 2 Loop GST200

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST 2 Loop GST200

Mã sản phẩm: GST200. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Trung tâm báo cháy 8 Loop (10 Loop) GST-IFP8

Liên hệ

Báo cháy GST

Trung tâm báo cháy 8 Loop (10 Loop) GST-IFP8

Mã sản phẩm: GST-IFP8. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/nhiệt I-9101

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo địa chỉ kết hợp khói/nhiệt I-9101

Mã sản phẩm: I-9101. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói quang địa chỉ  I-9102

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói quang địa chỉ I-9102

Mã sản phẩm: I-9102. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng loại địa chỉ I-9103

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng loại địa chỉ I-9103

Mã sản phẩm: I-9103. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo lửa  I-9104

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo lửa I-9104

Mã sản phẩm: I-9104. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo Gas I-9602LW

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo Gas I-9602LW

Mã sản phẩm: I-9602LW. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Đầu báo khói dạng beam GST I-9105R

Liên hệ

Báo cháy GST

Đầu báo khói dạng beam GST I-9105R

Mã sản phẩm: I-9105R. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module Giám Sát Ngõ Vào Tiếp Điểm Khô I-9300

Liên hệ

Báo cháy GST

Module Giám Sát Ngõ Vào Tiếp Điểm Khô I-9300

Mã sản phẩm: I-9300. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ một ngõ vào ra  I-9301

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ một ngõ vào ra I-9301

Mã sản phẩm: I-9301. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module giám sát đầu báo thường  I-9319

Liên hệ

Báo cháy GST

Module giám sát đầu báo thường I-9319

Mã sản phẩm: I-9319. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Bộ lập trình bằng tay P9910

Liên hệ

Báo cháy GST

Bộ lập trình bằng tay P9910

Mã sản phẩm: P9910. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ hai ngõ vào/ra  I-9303

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ hai ngõ vào/ra I-9303

Mã sản phẩm: I-9303. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module địa chỉ giao tiếp đa kênh DI-9309

Liên hệ

Báo cháy GST

Module địa chỉ giao tiếp đa kênh DI-9309

Mã sản phẩm: DI-9309. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Module Cách Li Đường Loop Dùng Cho Hệ Thống Địa Chỉ C-9503

Liên hệ

Báo cháy GST

Module Cách Li Đường Loop Dùng Cho Hệ Thống Địa Chỉ C-9503

Mã sản phẩm: C-9503. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi + Đèn kết hợp I-9401

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi + Đèn kết hợp I-9401

Mã sản phẩm: I-9401. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi có đế gắn đầu báo địa chỉ I-9402

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi có đế gắn đầu báo địa chỉ I-9402

Mã sản phẩm: I-9402. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Còi và đèn chớp I-9403, I-9404

Liên hệ

Báo cháy GST

Còi và đèn chớp I-9403, I-9404

Mã sản phẩm: I-9403, I-9404 Hãng sản xuất: GST Xuất xứ: China

Đèn báo phòng I-9314

Liên hệ

Báo cháy GST

Đèn báo phòng I-9314

Mã sản phẩm: I-9314. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Nút nhấn địa chỉ DI-9204E

Liên hệ

Báo cháy GST

Nút nhấn địa chỉ DI-9204E

Mã sản phẩm: DI-9204E. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

Hiển thị phụ LCD GST852RP

Liên hệ

Báo cháy GST

Hiển thị phụ LCD GST852RP

Mã sản phẩm: GST852RP. Hãng sản xuất: GST. Xuất xứ: China

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo