Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện UPS EPI

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Bộ lưu điện UPS EPI

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online EPI HT-ProX60 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online EPI HT-ProX60 3:3 pha

Công suất 60kVA/ 54kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI HT-ProX40 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI HT-ProX40 3:3 pha

Công suất 40kVA/ 36kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 116 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI HT-ProX30 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI HT-ProX30 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 27kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 116 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI HT-ProX20 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI HT-ProX20 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 18kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 114 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI HT-ProX15 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI HT-ProX15 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 13.5kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 122 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI HT-ProX10 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI HT-ProX10 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 9kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 113 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online EPI G3X60 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online EPI G3X60 3:3 pha

Công suất 60kVA/ 54kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 121 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI G3X40 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI G3X40 3:3 pha

Công suất 40kVA/ 36kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 113 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI G3X30 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI G3X30 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 27kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 109 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI G3X20 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI G3X20 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 18kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 121 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI G3X15 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI G3X15 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 13.5kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 112 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI G3T40 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online EPI G3T40 3:3 pha

Công suất 40kVA/ 36kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 114 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI G3T30 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online EPI G3T30 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 27kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 110 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI G3T20 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online EPI G3T20 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 18kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 113 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI G3T15 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online EPI G3T15 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 13.5kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 109 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI G3X10 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI G3X10 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 9kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 108 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI G3T10 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online EPI G3T10 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 9kW, Online 3:3 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 105 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS EPI XR-40 chuẩn Online dòng XR

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 40kVA UPS EPI XR-40 chuẩn Online dòng XR

Công suất 40kVA, Online Double Conversion Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 140 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS EPI XR-30 chuẩn Online dòng XR

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 30kVA UPS EPI XR-30 chuẩn Online dòng XR

Công suất 30kVA, Online Double Conversion Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 114 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI XR-20 chuẩn Online dòng XR

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI XR-20 chuẩn Online dòng XR

Công suất 20kVA, Online Double Conversion Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 144 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI XR-10 chuẩn Online dòng XR

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI XR-10 chuẩn Online dòng XR

Công suất 10kVA, Online Double Conversion Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 109 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3000VA UPS EPI XR-Dual-3000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 3000VA UPS EPI XR-Dual-3000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Công suất 3000VA, Online Tower/Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 100 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2200VA UPS EPI XR-Dual-2200-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 2200VA UPS EPI XR-Dual-2200-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Công suất 2200VA, Online Tower/Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 97 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2000VA UPS EPI XR-Dual-2000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 2000VA UPS EPI XR-Dual-2000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Công suất 2000VA, Online Tower/Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 94 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1000VA UPS EPI XR-Dual-1000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 1000VA UPS EPI XR-Dual-1000-Li chuẩn Online dòng XR-Dual-Li

Công suất 1000VA, Online Tower/Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 98 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-D1110S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-D1110S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Công suất 10kVA/9kW Online, Tower/ Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 102 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-D1106S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-D1106S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Công suất 6kVA/5.4kW Online, Tower/ Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 100 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3kVA UPS EPI MTN-Dual 1103S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 3kVA UPS EPI MTN-Dual 1103S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Công suất 3kVA/2.7kW Online, Tower/ Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 107 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2kVA UPS EPI MTN-Dual 1102S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 2kVA UPS EPI MTN-Dual 1102S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Công suất 2kVA/1.8kW Online, Tower/ Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 108 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1kVA UPS EPI MTN-Dual 1101S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 1kVA UPS EPI MTN-Dual 1101S chuẩn Online dòng MTN-Dual

Công suất 1kVA/0.9kW Online, Tower/ Rackmount

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 100 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI MTN-Plus 3120-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI MTN-Plus 3120-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 20kVA/ 16kW Online, 3/1 pha, No battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 96 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI MTN-Plus 3120-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 20kVA UPS EPI MTN-Plus 3120-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 20kVA/16kW Online, 3/1 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 98 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS EPI MTN-Plus 3115-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 15kVA UPS EPI MTN-Plus 3115-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 15kVA/ 12kW Online, 3/1 pha, No battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 95 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS EPI MTN-Plus 3115-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 15kVA UPS EPI MTN-Plus 3115-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 15kVA/12kW Online, 3/1 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 96 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 3110-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 3110-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 10kVA/8kW Online, 3/1 pha, No battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 104 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 1110-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 1110-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 10kVA/9kW Double Conversion Online, No battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 95 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 1110-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 10kVA UPS EPI MTN-Plus 1110-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 10kVA/9kW Double Conversion Online

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 95 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-Plus 1106-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-Plus 1106-00L chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 6kVA/5.4kW Double Conversion Online, No battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 96 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-Plus 1106-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EPI

Bộ lưu điện 6kVA UPS EPI MTN-Plus 1106-05S chuẩn Online dòng MTN-Plus

Công suất 6kVA/5.4kW Double Conversion Online

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 96 Lượt mua: 1

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo