Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Bộ lưu điện UPS MARUSON

Sắp xếp theo:

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11 (ULT-30KL31)

127.808.000 đ 182.765.440 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11 (ULT-30KL31)

Công suất: 30KVA/27KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11 (ULT-30K31)

173.592.000 đ 248.236.560 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11 (ULT-30K31)

Công suất: 30KVA/27KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11 (ULT-20KL31)

97.752.000 đ 139.785.360 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11 (ULT-20KL31)

Công suất: 20KVA/18KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11 (ULT-20K31)

117.416.000 đ 167.904.880 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11 (ULT-20K31)

Công suất: 20KVA/18KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11 (ULT-15KL31)

94.944.000 đ 135.769.920 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11 (ULT-15KL31)

Công suất: 15KVA/13.5KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11 (ULT-15K31)

107.024.000 đ 153.044.320 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11 (ULT-15K31)

Công suất: 15KVA/13.5KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11 (ULT-10KL31)

67.128.000 đ 95.993.040 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11 (ULT-10KL31)

Công suất: 10KVA/9KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11(ULT-10K31)

72.472.000 đ 103.634.960 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11(ULT-10K31)

Công suất: 10KVA/9KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

66.240.000 đ 94.723.200 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT

10000VA/10000W

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME

19.200.000 đ 27.456.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME

Công suất: 3000VA/2700W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME

14.880.000 đ 21.278.400 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME

Công suất: 2000VA/1800W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME

9.600.000 đ 13.728.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME

Công suất: 1000VA/900W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K

41.616.000 đ 59.510.880 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K

Công suất: 10000VA/8000W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K

32.800.000 đ 46.904.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K

Công suất: 6000VA/4800W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W3KGMS

14.960.000 đ 21.392.800 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W3KGMS

Công suất: 3000VA/2400W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W2KGMS

10.720.000 đ 15.329.600 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W2KGMS

Công suất: 2000VA/1600W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W1KGMS

5.920.000 đ 8.465.600 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-W1KGMS

Công suất: 1000VA/800W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMC

3.840.000 đ 5.491.200 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-2200ASGMC

Công suất: 2200VA/ 1200W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMV

1.440.000 đ 2.059.200 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-700AGMV

Công suất: 700VA/ 360W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV

792.000 đ 1.132.560 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON POW-500AGMV

Công suất: 500VA/ 250W.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A200K33

1.008.000.000 đ 1.441.440.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A200K33

Công suất: 200KVA/160KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A160K33

840.280.000 đ 1.201.600.400 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A160K33

Công suất: 160KVA/128KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A120K33

633.424.000 đ 905.796.320 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A120K33

Công suất: 120KVA/96KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A100K33

549.152.000 đ 785.287.360 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A100K33

Công suất: 100KVA/80KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A80K33

455.051.200 đ 650.723.216 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A80K33

Công suất: 80KVA/64KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A60K33

377.800.000 đ 540.254.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A60K33

Công suất: 60KVA/48KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A40K33

280.288.000 đ 400.811.840 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A40K33

Công suất: 40KVA/32KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A30K33

250.000.000 đ 357.500.000 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A30K33

Công suất: 30KVA/24KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A20K33

217.696.000 đ 311.305.280 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A20K33

Công suất: 20KVA/16KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A10K33

184.832.000 đ 264.309.760 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-3A10K33

Công suất: 10KVA/8KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K120KHV

547.752.000 đ 783.285.360 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K120KHV

Công suất: 120KVA/96KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K100KHV

421.344.000 đ 602.521.920 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K100KHV

Công suất: 100KVA/80KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K80KHV

345.504.000 đ 494.070.720 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K80KHV

Công suất: 80KVA/64KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K60KHV

301.960.000 đ 431.802.800 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K60KHV

Công suất: 60KVA/48KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K40KHV

220.784.000 đ 315.721.120 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K40KHV

Công suất: 40KVA/32KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K30KHV

187.920.000 đ 268.725.600 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K30KHV

Công suất: 30KVA/24KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K20KHV

128.648.000 đ 183.966.640 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K20KHV

Công suất: 20KVA/16KW.

-30%

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K15KHV

108.144.000 đ 154.645.920 đ

Bộ lưu điện UPS MARUSON

Bộ lưu điện UPS MARUSON ELM-K15KHV

Công suất: 15KVA/12KW.

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo