Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện UPS OPTI

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Bộ lưu điện UPS OPTI

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện 200kVA Modular UPS OPTI MD200E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 200kVA Modular UPS OPTI MD200E 3:3 pha

Công suất 25kVA/ 25kW, 8 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 197 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 150kVA Modular UPS OPTI MD150E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 150kVA Modular UPS OPTI MD150E 3:3 pha

Công suất 25kVA/ 25kW, 6 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 258 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 575VA UPS OPTI VS575C

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 575VA UPS OPTI VS575C

Công suất 575VA/ 345W

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 375VA UPS OPTI VS375C

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 375VA UPS OPTI VS375C

Công suất 375VA/ 225W

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 90kVA Modular UPS OPTI MD90E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 90kVA Modular UPS OPTI MD90E 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 15kW, 6 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 216 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 60kVA Modular UPS OPTI MD60E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 60kVA Modular UPS OPTI MD60E 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 10kW, 6 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 212 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA Modular UPS OPTI MD40E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 40kVA Modular UPS OPTI MD40E 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 10kW, 4 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA Modular UPS OPTI MD30E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 30kVA Modular UPS OPTI MD30E 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 15kW, 2 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 271 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA Modular UPS OPTI MD20E 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 20kVA Modular UPS OPTI MD20E 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 10kW, 2 Power module

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online OPTI DS40KE33 II LF 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online OPTI DS40KE33 II LF 3:3 pha

Công suất 40kVA/ 32kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KE33 II LF 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KE33 II LF 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 24kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KE33 II LF 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KE33 II LF 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 16kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 222 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KE33 II LF 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KE33 II LF 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 8kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online OPTI DS60KE33 II 3:3 pha

242.880.000 đ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online OPTI DS60KE33 II 3:3 pha

Công suất 60kVA/ 60kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 314 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online OPTI DS40KE33 II 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 40kVA UPS Online OPTI DS40KE33 II 3:3 pha

Công suất 40kVA/ 40kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 216 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KE33 II 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KE33 II 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 30kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KE33 II 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KE33 II 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 20kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 211 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KE33 II 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KE33 II 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 10kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 210 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 80kVA UPS Online OPTI DS80KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 80kVA UPS Online OPTI DS80KC33 3:3 pha

Công suất 80kVA/ 64kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 198 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online OPTI DS60KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 60kVA UPS Online OPTI DS60KC33 3:3 pha

Công suất 60kVA/ 48kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 195 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 45kVA UPS Online OPTI DS45KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 45kVA UPS Online OPTI DS45KC33 3:3 pha

Công suất 45kVA/ 36kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 30kVA UPS Online OPTI DS30KC33 3:3 pha

Công suất 30kVA/ 24kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 173 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KC33 3:3 pha

Công suất 20kVA/ 16kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 168 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online OPTI DS15KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online OPTI DS15KC33 3:3 pha

Công suất 15kVA/ 12kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 168 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KC33 3:3 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10KC33 3:3 pha

Công suất 10kVA/ 8kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10000E PF0.9 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10000E PF0.9 1:1 pha

Công suất 10kVA/ 9kW Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 165 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 6000VA UPS Online OPTI DS6000E PF0.9 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 6000VA UPS Online OPTI DS6000E PF0.9 1:1 pha

Công suất 6000VA/ 5400W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 174 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3000VA UPS Online OPTI DS3000E PF0.9 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 3000VA UPS Online OPTI DS3000E PF0.9 1:1 pha

Công suất 3000VA/ 2700W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 164 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2000VA UPS Online OPTI DS2000E PF0.9 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 2000VA UPS Online OPTI DS2000E PF0.9 1:1 pha

Công suất 2000VA/ 1800W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 165 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1000VA UPS Online OPTI DS1000E PF0.9 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 1000VA UPS Online OPTI DS1000E PF0.9 1:1 pha

Công suất 1000VA/ 900W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 176 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3000VA UPS Online OPTI DS3000E PF1 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 3000VA UPS Online OPTI DS3000E PF1 1:1 pha

Công suất 3000VA/ 3000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 161 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2000VA UPS Online OPTI DS2000E PF1 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 2000VA UPS Online OPTI DS2000E PF1 1:1 pha

Công suất 2000VA/ 2000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 160 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1000VA UPS Online OPTI DS1000E PF1 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 1000VA UPS Online OPTI DS1000E PF1 1:1 pha

Công suất 1000VA/ 1000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 159 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10000I 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 10kVA UPS Online OPTI DS10000I 1:1 pha

Công suất 10kVA/ 10000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 158 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 6kVA UPS Online OPTI DS6000I 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 6kVA UPS Online OPTI DS6000I 1:1 pha

Công suất 6kVA/ 6000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 239 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3kVA UPS Online OPTI DS3000I 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 3kVA UPS Online OPTI DS3000I 1:1 pha

Công suất 3kVA/ 2700W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 166 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2kVA UPS Online OPTI DS2000I 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 2kVA UPS Online OPTI DS2000I 1:1 pha

Công suất 2kVA/ 1800W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 166 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1kVA UPS Online OPTI DS1000I 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 1kVA UPS Online OPTI DS1000I 1:1 pha

Công suất 1kVA/ 900W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 172 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KBT 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 20kVA UPS Online OPTI DS20KBT 1:1 pha

Công suất 20kVA/ 14000W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 173 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online OPTI DS15KBT 1:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS OPTI

Bộ lưu điện 15kVA UPS Online OPTI DS15KBT 1:1 pha

Công suất 15kVA/ 10500W Online double conversion

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 1

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo