Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Bộ lưu điện UPS RIELLO

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện 1200VA UPS RIELLO iDialog Rack IDR 1200 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1200VA UPS RIELLO iDialog Rack IDR 1200 1:1 pha

Công suất 1200VA/ 720W, Rack

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 247 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 600VA UPS RIELLO iDialog Rack IDR 600 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 600VA UPS RIELLO iDialog Rack IDR 600 1:1 pha

Công suất 600VA/ 360W, Rack

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 227 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1600VA UPS RIELLO iDialog IDG 1600 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1600VA UPS RIELLO iDialog IDG 1600 1:1 pha

Công suất 1600VA/ 960W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 229 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1200VA UPS RIELLO iDialog IDG 1200 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1200VA UPS RIELLO iDialog IDG 1200 1:1 pha

Công suất 1200VA/ 720W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 231 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 800VA UPS RIELLO iDialog IDG 800 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 800VA UPS RIELLO iDialog IDG 800 1:1 pha

Công suất 800VA/ 480W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 232 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 600VA UPS RIELLO iDialog IDG 600 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 600VA UPS RIELLO iDialog IDG 600 1:1 pha

Công suất 600VA/ 360W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 264 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 400VA UPS RIELLO iDialog IDG 400 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 400VA UPS RIELLO iDialog IDG 400 1:1 pha

Công suất 400VA/ 240W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 227 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 800kVA UPS Online RIELLO Master MHE 600 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 800kVA UPS Online RIELLO Master MHE 600 3:3 pha

Công suất 800kVA/ 800kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 600kVA UPS Online RIELLO Master MHE 600 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 600kVA UPS Online RIELLO Master MHE 600 3:3 pha

Công suất 600kVA/ 600kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 218 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 500kVA UPS Online RIELLO Master MHE 500 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 500kVA UPS Online RIELLO Master MHE 500 3:3 pha

Công suất 500kVA/ 500kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 211 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 400kVA UPS Online RIELLO Master MHE 400 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 400kVA UPS Online RIELLO Master MHE 400 3:3 pha

Công suất 400kVA/ 400kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 268 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 300kVA UPS Online RIELLO Master MHE 300 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 300kVA UPS Online RIELLO Master MHE 300 3:3 pha

Công suất 300kVA/ 300kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 202 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 250kVA UPS Online RIELLO Master MHE 250 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 250kVA UPS Online RIELLO Master MHE 250 3:3 pha

Công suất 250kVA/ 250kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 286 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 200kVA UPS Online RIELLO Master MHE 200 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 200kVA UPS Online RIELLO Master MHE 200 3:3 pha

Công suất 200kVA/ 200kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 224 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 160kVA UPS Online RIELLO Master MHE 160 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 160kVA UPS Online RIELLO Master MHE 160 3:3 pha

Công suất 160kVA/ 160kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 269 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 120kVA UPS Online RIELLO Master MHE 120 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 120kVA UPS Online RIELLO Master MHE 120 3:3 pha

Công suất 120kVA/ 120kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 234 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 100kVA UPS Online RIELLO Master MHE 100 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 100kVA UPS Online RIELLO Master MHE 100 3:3 pha

Công suất 100kVA/ 100kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 276 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 3000 ER 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 3000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 3000 ER 1:1 pha

Công suất 3000VA/ 2400W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 3000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 3000 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 3000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 3000 1:1 pha

Công suất 3000VA/ 2700W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 222 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2200VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 2200 ER 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 2200VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 2200 ER 1:1 pha

Công suất 2200VA/ 1760W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 318 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2200VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 2200 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 2200VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 2200 1:1 pha

Công suất 2200VA/ 1980W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 215 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 1500 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 1500 1:1 pha

Công suất 1500VA/ 1350W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 1100 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Dual VSD 1100 1:1 pha

Công suất 1100VA/ 990W, Tower/ Rack 2U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 201 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Rack VSR 1100 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Rack VSR 1100 1:1 pha

Công suất 1100VA/ 880W, Rack 1U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Rack VSR 800 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Vision Rack VSR 800 1:1 pha

Công suất 800VA/ 640W, Rack 1U

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST2000 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 2000VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST2000 1:1 pha

Công suất 2000VA/ 1600W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 195 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST1500 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST1500 1:1 pha

Công suất 1500VA/ 1200W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 201 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST1100 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1100VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST1100 1:1 pha

Công suất 1100VA/ 880W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 192 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST 800 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Vision VST 800 1:1 pha

Công suất 800VA/ 640W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 196 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 2000VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 2000 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 2000VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 2000 1:1 pha

Công suất 2000VA/ 1200W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 266 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 1500 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1500VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 1500 1:1 pha

Công suất 1500VA/ 900W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 189 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 1000VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 1000 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 1000VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 1000 1:1 pha

Công suất 1000VA/ 600W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 223 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 800 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 800VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 800 1:1 pha

Công suất 800VA/ 480W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 191 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 600VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 600 1:1 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 600VA UPS Line Interactive RIELLO Net Power NPW 600 1:1 pha

Công suất 600VA/ 360W, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 187 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 500kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 500 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 500kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 500 UL 3:3 pha

Công suất 500kVA/ 500kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 251 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 400kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 400 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 400kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 400 UL 3:3 pha

Công suất 400kVA/ 400kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 252 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 300kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 300 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 300kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 300 UL 3:3 pha

Công suất 300kVA/ 300kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 209 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 250kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 250 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 250kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 250 UL 3:3 pha

Công suất 250kVA/ 225kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 208 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 200kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 200 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 200kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 200 UL 3:3 pha

Công suất 200kVA/ 180kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 200 Lượt mua: 1

Bộ lưu điện 160kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 160 UL 3:3 pha

1.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS RIELLO

Bộ lưu điện 160kVA UPS Online RIELLO Master HP MHT 160 UL 3:3 pha

Công suất 160kVA/ 144kW, Tower

Model sản phẩm 8-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 1

« 1 2 3 4 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo