AHD/CVI/HDTVI AFIRI

AHD/CVI/HDTVI AFIRI

AHD/CVI/HDTVI AFIRI

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Camera 4 trong 1 AFIRI

Sắp xếp theo:

Camera AFIRI HSA -1200C

Liên hệ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HSA -1200C

2mp,Tầm xa hồng ngoại :80m, võ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA -D311M

1.104.000 đ 2.208.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA -D311M

HD TVI dome, 3mp,Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D301M

960.000 đ 1.920.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D301M

HD TVI dome, 3mp,Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D311P

1.025.600 đ 2.051.200 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D311P

HD TVI dome, 3mp,Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D301P

892.800 đ 1.785.600 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D301P

HD TVI dome, 3mp,Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T311M

1.180.800 đ 2.361.600 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T311M

HD-TVI thân trụ 3mp, Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T301M

1.027.200 đ 2.054.400 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T301M

HD-TVI thân trụ 3mp, Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T311P

1.104.000 đ 2.208.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T311P

HD-TVI thân trụ 3mp, Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T301P

960.000 đ 1.920.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T301P

HD-TVI thân trụ 3mp, Hồng ngoại 20m,Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI AS-420

13.139.200 đ 26.278.400 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI AS-420

Speed dome HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 100m, xoay 360 độ không điểm dừng

-50%

Camera AFIRI HDA-D511M

1.904.000 đ 3.808.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D511M

HD-TVI Dome 5MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D501M

1.712.000 đ 3.424.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D501M

HD-TVI Dome 5MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B511M

1.904.000 đ 3.808.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B511M

HD-TVI thân trụ 5MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B501M

1.712.000 đ 3.424.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B501M

HD-TVI thân trụ 5MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D311M

1.104.000 đ 2.208.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D311M

HD-TVI Dome 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D301M

960.000 đ 1.920.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D301M

HD-TVI Dome 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D311P

1.025.600 đ 2.051.200 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D311P

HD-TVI Dome 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-D301P

892.800 đ 1.785.600 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D301P

HD-TVI Dome 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-T311M

1.180.800 đ 2.361.600 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T311M

HD-TVI thân trụ 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T301M

1.027.200 đ 2.054.400 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T301M

HD-TVI thân trụ 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-T311P

1.104.000 đ 2.208.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T311P

HD-TVI thân trụ 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-T301P

960.000 đ 1.920.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-T301P

HD-TVI thân trụ 3MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-D211MT

1.952.000 đ 3.904.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D211MT

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Chống ngược sáng

-50%

Camera AFIRI HDA-D201MT

1.744.000 đ 3.488.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D201MT

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Chống ngược sáng

-50%

Camera AFIRI HDA-B211MT

1.952.000 đ 3.904.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B211MT

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Chống ngược sáng

-50%

Camera AFIRI HDA-B201MT

1.744.000 đ 3.488.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B201MT

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Chống ngược sáng

-50%

Camera AFIRI HDA-D212M

1.360.000 đ 2.720.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D212M

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 40m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D202M

1.232.000 đ 2.464.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D202M

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 40m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B212M

1.712.000 đ 3.424.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B212M

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 80m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B202M

1.512.000 đ 3.024.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B202M

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 80m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B211M

880.000 đ 1.760.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B211M

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B201M

784.000 đ 1.568.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B201M

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B211P

832.000 đ 1.664.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B211P

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-B201P

720.000 đ 1.440.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B201P

HD-TVI thân trụ 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-D211M

832.000 đ 1.664.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D211M

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D201M

720.000 đ 1.440.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D201M

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-D211P

736.000 đ 1.472.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D211P

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-D201P

648.000 đ 1.296.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-D201P

HD-TVI Dome 2MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ nhựa

-50%

Camera AFIRI HDA-B111MT

688.000 đ 1.376.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B111MT

HD-TVI thân trụ 1MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

-50%

Camera AFIRI HDA-B101MT

584.000 đ 1.168.000 đ

Camera 4 trong 1 AFIRI

Camera AFIRI HDA-B101MT

HD-TVI thân trụ 1MP, Hồng ngoại 20m, Vỏ kim loại

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo