AHD/CVI/HDTVI eView

AHD/CVI/HDTVI eView

AHD/CVI/HDTVI eView

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Camera 4 trong 1 eView

Sắp xếp theo:

-50%

Camera Speeg dome eView SD5F50

7.155.000 đ 14.310.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera Speeg dome eView SD5F50

5MP, zoom quang 18X, zoom số 12X, LED hồng ngoại 8,IR 120m

-50%

Camera Speeg dome eView SD5F20

6.318.000 đ 12.636.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera Speeg dome eView SD5F20

2MP, zoom quang 18X, zoom số 12X, LED hồng ngoại 8,IR 120m

-50%

Camera eView SD4F50

5.157.000 đ 10.314.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView SD4F50

5MP, Zoom quang 10X, LED hồng ngoại 30, IR 40m

-50%

Camera eView SD4F20

4.320.000 đ 8.640.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView SD4F20

1.3MP, Zoom quang 10X, LED hồng ngoại 30, IR 40m

-50%

Camera eView SD4F20

4.320.000 đ 8.640.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView SD4F20

1.3MP, Zoom quang 10X, LED gồng ngoại

-50%

Camera eView SD4F20

4.320.000 đ 8.640.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView SD4F20

1.3MP, Zoom quang 10X, LED gồng ngoại

-50%

Camera eView H11F50

837.000 đ 1.674.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F50

5MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView H11F40

675.000 đ 1.350.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F40

4MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView H11F30

513.000 đ 1.026.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F30

3MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView H11F20

432.000 đ 864.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F20

2MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView H11F13

378.000 đ 756.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F13

1.3MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView H11F10

351.000 đ 702.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView H11F10

1MP, ngụy trang giống đầu báo khói,

-50%

Camera eView EG904F50

1.701.000 đ 3.402.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F50

5MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView EG904F40

1.539.000 đ 3.078.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F40

4MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView EG904F30

1.377.000 đ 2.754.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F30

3MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView EG904F20

1.296.000 đ 2.592.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F20

2MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView EG904F13

1.242.000 đ 2.484.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F13

1.3MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView EG904F10

1.215.000 đ 2.430.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView EG904F10

1MP, 4 In 1, số đèn LED hồng ngoại 4, IR 60m,Zoom/Focus bên ngoài

-50%

Camera eView WS736F50

1.674.000 đ 3.348.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F50

5MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView WS736F40

1.512.000 đ 3.024.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F40

4MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView WS736F30

1.350.000 đ 2.700.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F30

3MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView WS736F20

1.269.000 đ 2.538.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F20

2MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView WS736F13

1.215.000 đ 2.430.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F13

1.3MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView WS736F10

1.188.000 đ 2.376.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView WS736F10

1MP, Điều chỉnh Zoom/ Focus bên ngoài, số đèn LED hồng ngoại 36, IR 30m

-50%

Camera eView LS906F50

1.323.000 đ 2.646.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F50

5MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView LS906F40

1.161.000 đ 2.322.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F40

4MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView LS906F30

999.000 đ 1.998.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F30

3MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView LS906F20

918.000 đ 1.836.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F20

2MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView LS906F13

864.000 đ 1.728.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F13

1.3MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView LS906F10

837.000 đ 1.674.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView LS906F10

1MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F50

1.269.000 đ 2.538.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F50

5MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F40

1.107.000 đ 2.214.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F40

4MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F30

945.000 đ 1.890.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F30

3MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F20

864.000 đ 1.728.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F20

2MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F13

810.000 đ 1.620.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F13

1.3MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView ZB906F10

783.000 đ 1.566.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView ZB906F10

1MP, số đèn LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera eView HN708F50

1.215.000 đ 2.430.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView HN708F50

5MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 8, IR 40m

-50%

Camera eView HN708F40

1.053.000 đ 2.106.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView HN708F40

4MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 8, IR 40m

-50%

Camera eView HN708F30

891.000 đ 1.782.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView HN708F30

3MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 8, IR 40m

-50%

Camera eView HN708F20

810.000 đ 1.620.000 đ

Camera 4 trong 1 eView

Camera eView HN708F20

2MP, 4 IN 1, số đèn LED hồng ngoại 8, IR 40m

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo