camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Camera 4 trong 1 J-TECH

Sắp xếp theo:

-50%

Camera J-TECH AHF5119B

596.700 đ 1.193.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5119B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5705B

438.750 đ 877.500 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5705B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5635B

421.200 đ 842.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5635B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5712B

397.800 đ 795.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5712B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5637B

479.700 đ 959.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5637B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5637B

397.800 đ 795.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5637B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5702B

374.400 đ 748.800 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5702B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703D

567.450 đ 1.134.900 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5703D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703C

514.800 đ 1.029.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5703C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703B

468.000 đ 936.000 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5703B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5703B

362.700 đ 725.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5703B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5603B

362.700 đ 725.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5603B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5600B

339.300 đ 678.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5600B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5612B

327.600 đ 655.200 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5612B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602D

497.250 đ 994.500 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5602D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602C

444.600 đ 889.200 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5602C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602B

397.800 đ 795.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5602B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5602B

304.200 đ 608.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5602B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5615C

409.500 đ 819.000 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5615C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5615B

362.700 đ 725.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5615B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5610B

362.700 đ 725.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5610B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD3400B

596.700 đ 1.193.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD3400B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5130D

614.250 đ 1.228.500 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5130D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5130C

561.600 đ 1.123.200 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5130C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5130B

421.200 đ 842.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5130B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5250B

421.200 đ 842.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5250B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5250B

339.300 đ 678.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5250B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5220B

292.500 đ 585.000 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHF5220B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220D

520.650 đ 1.041.300 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5220D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220C

468.000 đ 936.000 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5220C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220B

386.100 đ 772.200 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5220B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5210C

432.900 đ 865.800 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera J-TECH AHD5210C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

475.200 đ 950.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

442.800 đ 885.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635

388.800 đ 777.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635

Độ phân giải: 1.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

453.600 đ 907.200 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

Độ phân giải: 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

421.200 đ 842.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712

367.200 đ 734.400 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712

Độ phân giải HD 1.0 MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

442.800 đ 885.600 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

410.400 đ 820.800 đ

Camera 4 trong 1 J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

Độ phân giải: 1.3MP.

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo