camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Camera IP BOSCH

Sắp xếp theo:

Camera BOSCH NIN-70122-F0S

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0S

Fixed dome panoramic 12MP 360º surface-mount, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F0A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0A

Fixed dome panoramic 12MP 360º IVA, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F1S

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1S

Fixed dome panoramic 12MP 180º surface-mount, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F1A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1A

Fixed dome panoramic 12MP 180º IVA, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F0

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0

Fixed dome panoramic 12MP 360º, PoE, H.264, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NIN-70122-F1

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1

Fixed dome panoramic 12MP 180º, PoE, H.264, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NFN-70122-F0A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-70122-F0A

Fixed dome panoramic 12MP 360º IVA in-ceiling, PoE, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NFN-70122-F1A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-70122-F1A

Fixed dome panoramic 12MP 180º IVA in-ceiling, PoE, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NFN-60122-F0

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-60122-F0

Fixed dome panoramic 12MP 360º in-ceiling, PoE, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NFN-60122-F1

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-60122-F1

Fixed dome panoramic 12MP 180º in-ceiling, PoE, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NUC-52051-F0E

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-52051-F0E

Fixed dome panoramic 5MP 360º, IP66 surface-mount, PoE, SDXC

Camera BOSCH NUC-52051-F0

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-52051-F0

Fixed dome panoramic 5MP 360º, PoE, SDXC, Vandel Proof

Camera BOSCH DINION IP imager 9000 HD

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH DINION IP imager 9000 HD

IP outdoor 1952 x 1092 (2.03MP), HD 1080, IR 120m, H.264

Camera BOSCH NHT-8000-F07QS

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NHT-8000-F07QS

DINION IP THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, H.264

Camera BOSCH NIN-63023-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-63023-A3

IP Dome starlight 2MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-63013-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-63013-A3

IP Dome starlight 1MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 720, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73023-A10A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73023-A10A

IP Dome starlight 2MP HDR 10-23mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73013-A10A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73013-A10A

IP Dome starlight 1MP HDR 10-23mm auto IP66, HD 720, PoE, H..264

Camera BOSCH NIN-73023-A3A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73023-A3A

IP Dome starlight 2MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73013-A3A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73013-A3A

IP Dome starlight 1MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 720, PoE, H.264

Camera BOSCH NDI-50022-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-50022-A3

Fixed dome outdoor 2MP 3-10mm auto IP66, HD 1080, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NDN-50022-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDN-50022-A3

Fixed dome outdoor 2MP 3-10mm auto IP66, HD 1080, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NUC-51051-F4

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-51051-F4

Fixed dome micro 5MP 74º IP66, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NUC-51022-F2

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-51022-F2

Fixed dome micro 2MP 135º IP66, WDR, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NII-50051-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NII-50051-A3

Fixed dome indoor 5MP 3-10mm auto, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH NIN-50051-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-50051-A3

Fixed dome indoor 5MP 3-10mm auto, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH NUC-21012-F2

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-21012-F2

Fixed IP dome micro 1MP 89º, indoor, H.264, SDXC

Camera BOSCH FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

Outdoor IP dome camera with varifocal lens, HD 720, PoE, Vandel Proof, IR 15m

Camera BOSCH NII-41012-V3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NII-41012-V3

Fixed dome indoor 1MP 3.3-10mm manual IR 15m, HD 720, PoE, SDXC

Camera BOSCH NIN-41012-V3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-41012-V3

Fixed dome indoor 1MP 3.3-10mm manual, HD 720, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH FLEXIDOME IP indoor 4000

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH FLEXIDOME IP indoor 4000

Indoor IP dome camera with varifocal lens, 2MP, HD 720, PoE, SDXC, H.264, IR 15m

Camera BOSCH NDI-4502-AL

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-4502-AL

Fixed dome indoor 2MP 3-10mm auto, H.265, PoE, SDXC, IR 30m

Camera BOSCH NDI-4502-A

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-4502-A

Fixed dome IP indoor 2MP 3-10mm auto, H.265, PoE, SDXC

Camera BOSCH NDI-50051-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-50051-A3

Fixed dome outdoor 5MP 3-10mm auto IP66, PoE, Vandel Proof, IR 15m

Camera BOSCH NDN-50051-A3

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NDN-50051-A3

Fixed dome outdoor 5MP 3-10mm auto IP66, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NIN-832-V10IP

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V10IP

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 10-23 IVA, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-832-V03IP

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V03IP

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 3-9 IVA, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-832-V03P

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V03P

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 3-9, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-932-V10IP

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-932-V10IP

FLEXIDOME HD 1080p30 HDR VR 10-23 IVA, PoE, BNC, HD 1080

Camera BOSCH NIN-932-V03IP

100.000 đ

Camera IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-932-V03IP

FLEXIDOME HD 1080p30 HDR VR 3-9 IVA, BNC, HD 1080,

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo