camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

camera IP Samsung | lắp đặt camera ip samsung

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Camera IP SAMSUNG

Sắp xếp theo:

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233RH/VAP

30.661.000 đ 61.322.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233RH/VAP

2MP, H.264 NW 23x IR PTZ Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6230RH/VAP

54.752.000 đ 109.504.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6230RH/VAP

2MP, H.264 NW 23x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320RH/VAP

61.893.000 đ 123.786.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320RH/VAP

2MP, H.264 NW 32x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

Camera IP SAMSUNG XNP-6370RH/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6370RH/VAP

2MP, H.265 NW 37x IR PTZ Camera, IR viewable length 350m

-50%

Camera IP SAMSUNG PNP-9200RH/VAP

62.212.850 đ 124.425.700 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNP-9200RH/VAP

4K, H.265 NW 20x IR PTZ Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233H/VAP

28.614.000 đ 57.228.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233H/VAP

2MP, H.264 NW 23x PTZ outdoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L5233H/VAP

24.750.032 đ 49.500.064 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L5233H/VAP

1.3MP, H.264 NW 23x PTZ outdoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5321H/VAP

42.827.923 đ 85.655.846 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5321H/VAP

1.3MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5430H/VAP

49.991.000 đ 99.982.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5430H/VAP

1.3MP, H.264 NW 43x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320H/VAP

57.132.000 đ 114.264.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320H/VAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6321H/VAP

54.752.000 đ 109.504.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6321H/VAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ outdoor Camera, 16x digital zoom, PoE+

-50%

Camera IP SAMSUNG QNP-6230H/VAP

23.758.000 đ 47.516.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNP-6230H/VAP

2MP, H.265 NW 23x PTZ outdoor Camera

Camera IP SAMSUNG XNP-6040H/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6040H/VAP

2MP, H.265 NW 4.3x PTZ oudoor Camera, 24x digital zoom

Camera IP SAMSUNG XNP-6120H/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6120H/VAP

2MP, H.265 NW 12x PTZ outdoor Camera, 32x digital zoom

Camera IP SAMSUNG XNP-6320H/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320H/VAP

2MP, H.265 NW 32x PTZ outdoor Camera, Auto tracking

Camera IP SAMSUNG XNP-6320HS/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320HS/VAP

2MP, H.265 Stainless 32x PTZ outdoor Camera, 32x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233/VAP

24.569.703 đ 49.139.406 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-L6233/VAP

2MP, H.264 NW 23x PTZ indoor Camera, 12x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-5321/VAP

38.319.721 đ 76.639.442 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-5321/VAP

1.3MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6321/VAP

52.371.000 đ 104.742.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6321/VAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera, 16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG SNP-6320/VAP

54.752.000 đ 109.504.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNP-6320/VAP

2MP, H.264 NW 32x PTZ indoor Camera,16x digital zoom

-50%

Camera IP SAMSUNG QNP-6230/VAP

20.949.000 đ 41.898.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNP-6230/VAP

2MP, H.265 NW 23x PTZ indoor Camera, Motion detection

Camera IP SAMSUNG XNP-6320/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG XNP-6320/VAP

2MP, H.265 NW 32x PTZ indoor Camera, Auto tracking

Camera IP SAMSUNG PNM-7000VD/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-7000VD/VAP

2MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

Camera IP SAMSUNG PNM-9020V/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9020V/VAP

7.3MP, H.265 Multi-sensor 180˚ Camera

Camera IP SAMSUNG PNM-9080VQ/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9080VQ/VAP

8MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

Camera IP SAMSUNG PNM-9081VQ/VAP

Liên hệ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG PNM-9081VQ/VAP

20MP, H.265 Multi-directional Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6013R/VAP

4.508.202 đ 9.016.404 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6013R/VAP

2MP, H.264 NW Dome Camera, IR viewable 15m

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6014RM/VAP

5.229.515 đ 10.459.030 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6014RM/VAP

2MP, H.264 NW IR Flat Camera, IR viewable 15m

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-L6083R/VAP

4.418.038 đ 8.836.076 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-L6083R/VAP

2MP, H.264 NW IR Dome Camera, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-6084R/VAP

12.442.639 đ 24.885.278 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-6084R/VAP

2MP, H.264 NW IR Dome Camera

-50%

Camera IP SAMSUNG SNV-7084R/VAP

14.651.658 đ 29.303.316 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG SNV-7084R/VAP

3MP H.264 NW IR Dome Camera, IR LED (12ea), PoE

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6030R/VAP

3.714.000 đ 7.428.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6030R/VAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6020R/VAP

3.714.000 đ 7.428.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6020R/VAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, IR viewable length 25m

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6010R/VAP

3.714.000 đ 7.428.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6010R/VAP

2MP H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-6070R/VAP

5.094.000 đ 10.188.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-6070R/VAP

2MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7030R/VAP

4.571.000 đ 9.142.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7030R/VAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7020R/VAP

4.571.000 đ 9.142.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7020R/VAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, IR viewable length 25m

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7010R/VAP

4.571.000 đ 9.142.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7010R/VAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera, PoE, Motion detection

-50%

Camera IP SAMSUNG QNV-7080R/VAP

7.380.000 đ 14.760.000 đ

Camera IP SAMSUNG

Camera IP SAMSUNG QNV-7080R/VAP

4MP, H.265 NW IR Dome Camera

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo