Cáp quang - Thiết bị quang - Converter quang

Cáp quang - Thiết bị quang - Converter quang

Cáp quang - Thiết bị quang - Converter quang

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Hãng Sản Xuất
Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 94 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 109 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 106 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 107 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 115 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 87 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 257 Lượt mua: 14

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 145 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 125 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 102 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 131 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 91 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 81 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 106 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 112 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 103 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 110 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 90 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 101 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 114 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 91 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 77 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 77 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 86 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 68 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 85 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 67 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 71 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Sacom loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 64 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 115 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 56 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Sacom loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 81 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Sacom loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 58 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 107 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang Sacom

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Sacom loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 69 Lượt mua: 2

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 8 sợi OM3 50/125

Liên hệ

Cáp quang Nexans LANmark-OF

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 8 sợi OM3 50/125

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 8 sợi OM3 50/125, LSZH LANmark-OF Micro-Bundle Universal 8X Multimode 50/125 OM3 LSZH Black

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 92 Lượt mua: 0

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6 sợi OM3 50/125

Liên hệ

Cáp quang Nexans LANmark-OF

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6 sợi OM3 50/125

Cáp sợi quang LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6 sợi OM3 50/125, LSZH LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6X Multimode 50/125 OM3 LSZH Black

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 105 Lượt mua: 0

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo