Cáp quang Cablexa

Cáp quang Cablexa

Cáp quang Cablexa

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang Cablexa

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 338 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 230 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 260 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 224 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 200 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 254 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 205 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 192 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 670 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Cablexa loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 215 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 242 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 312 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 239 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 237 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 304 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 403 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Cablexa loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 243 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 188 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 181 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 162 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 185 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Cablexa loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 153 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 183 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 186 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 188 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 202 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 292 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 343 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang Cablexa

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Cablexa loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 181 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo