Cáp quang Focal

Cáp quang Focal

Cáp quang Focal

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang Focal

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 434 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 650 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 405 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 297 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 550 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1004 Lượt mua: 3

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 297 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1112 Lượt mua: 21

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 735 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 653 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1186 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 319 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 470 Lượt mua: 2

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 274 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 334 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 355 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 763 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 278 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1510 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 291 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 363 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 365 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Focal loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 221 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 222 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 304 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 223 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 380 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 334 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 305 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 696 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 318 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Focal loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 212 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Focal loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 961 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang Focal

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Focal loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 393 Lượt mua: 1

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo