Cáp quang Viettel

Cáp quang Viettel

Cáp quang Viettel

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang Viettel

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 298 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 654 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 277 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 392 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 306 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 268 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 579 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 262 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 246 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 291 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 300 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 672 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 281 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 300 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 299 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 298 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 610 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 259 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 424 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL Viettel loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 272 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 355 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 929 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 296 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 250 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 289 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) Viettel loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 233 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 324 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 356 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL Viettel loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 233 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 284 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 365 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 400 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang Viettel

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL Viettel loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 263 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo