Cáp quang VNPT

Cáp quang VNPT

Cáp quang VNPT

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Cáp quang VNPT

Sắp xếp theo:

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

18.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 387 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

18.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 759 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

81.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 248 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

49.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 247 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

39.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 248 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

32.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 231 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

35.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 32Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 310 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

28.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 24Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 582 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

25.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 274 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

22.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 587 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

20.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

29.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 16Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 567 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

26.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 12Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 287 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

28.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

20.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 4Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 246 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

37.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 233 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

23.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 24FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 712 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

17.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 273 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 8FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 306 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

15.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 457 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

12.600 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

67.000 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - CPKL VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 187 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

6.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - CPKL (2 dây thép - 0,45mm) VNPT loại Cáp Ngầm Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 187 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

21.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 12FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 188 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

5.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Ống lỏng) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 270 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

73.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 96Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 191 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 4FO - FTTH4 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 195 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

4.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Ống lỏng)) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 172 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

3.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 2FO - FTTH2 (Bọc chặt) VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1237 Lượt mua: 1

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

73.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 96FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 814 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

13.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

9.400 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 6FO - FTTH6 VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 206 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

41.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Cáp quang single mode 48Fo - CKL VNPT loại Cáp Ngầm bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 976 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

22.800 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Cáp quang single mode 8Fo - TKL VNPT loại Cáp Treo bọc kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 184 Lượt mua: 0

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

42.200 đ

Cáp quang VNPT

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Cáp quang single mode 48FO - TPKL VNPT loại Cáp Treo Phi kim loại

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 166 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo