CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider EZC250H4250

5.539.754 đ 5.539.754 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider EZC250H4250

4P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 213 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 225A Schneider EZC250H4225

5.539.754 đ 5.539.754 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 225A Schneider EZC250H4225

4P, dòng chịu tải 225A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 246 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider EZC250H4200

5.539.754 đ 5.539.754 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider EZC250H4200

4P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 233 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 175A Schneider EZC250H4175

5.315.816 đ 5.315.816 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 175A Schneider EZC250H4175

4P, dòng chịu tải 175A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 234 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider EZC250H4160

4.513.850 đ 4.513.850 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider EZC250H4160

4P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 251 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 150A Schneider EZC250H4150

4.513.850 đ 4.513.850 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 150A Schneider EZC250H4150

4P, dòng chịu tải 150A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 245 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider EZC250H4125

3.630.858 đ 3.630.858 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider EZC250H4125

4P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 249 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZC250H4100

3.003.066 đ 3.003.066 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZC250H4100

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 286 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZC250H4080

3.003.066 đ 3.003.066 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZC250H4080

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 241 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZC250H4063

3.003.066 đ 3.003.066 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZC250H4063

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 421 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider EZC250H3250

3.960.704 đ 3.960.704 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider EZC250H3250

3P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 260 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 225A Schneider EZC250H3225

3.960.704 đ 3.960.704 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 225A Schneider EZC250H3225

3P, dòng chịu tải 225A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 274 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider EZC250H3200

3.960.704 đ 3.960.704 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider EZC250H3200

3P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 340 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 175A Schneider EZC250H3175

3.960.704 đ 3.960.704 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 175A Schneider EZC250H3175

3P, dòng chịu tải 175A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 245 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider EZC250H3160

3.279.958 đ 3.279.958 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider EZC250H3160

3P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 244 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 150A Schneider EZC250H3150

3.279.958 đ 3.279.958 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 150A Schneider EZC250H3150

3P, dòng chịu tải 150A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 262 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider EZC250H3125

2.675.134 đ 2.675.134 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider EZC250H3125

3P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 293 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZC250H3100

2.254.054 đ 2.254.054 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZC250H3100

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 241 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 250A Schneider EZC250H250

3.331.636 đ 3.331.636 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 250A Schneider EZC250H250

2P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 225A Schneider EZC250H2225

3.331.636 đ 3.331.636 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 225A Schneider EZC250H2225

2P, dòng chịu tải 225A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 238 Lượt mua: 0

--21%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 200A Schneider EZC250H2200

3.331.636 đ 2.759.988 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 200A Schneider EZC250H2200

2P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 371 Lượt mua: 0

--21%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 175A Schneider EZC250H2175

3.331.636 đ 2.759.988 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 175A Schneider EZC250H2175

2P, dòng chịu tải 175A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 160A Schneider EZC250H2160

2.759.988 đ 2.759.988 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 160A Schneider EZC250H2160

2P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 203 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 150A Schneider EZC250H2150

2.759.988 đ 2.759.988 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 150A Schneider EZC250H2150

2P, dòng chịu tải 150A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 352 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 125A Schneider EZC250H2125

2.249.588 đ 2.249.588 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 125A Schneider EZC250H2125

2P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 255 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 100A Schneider EZC250H2100

2.181.960 đ 2.181.960 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 2P 100A Schneider EZC250H2100

2P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 85kA, 220-240VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 198 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider EZC250N4250

4.731.408 đ 4.731.408 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider EZC250N4250

4P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 213 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 225A Schneider EZC250N4225

4.731.408 đ 4.731.408 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 225A Schneider EZC250N4225

4P, dòng chịu tải 225A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 162 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider EZC250N4200

4.731.408 đ 4.731.408 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider EZC250N4200

4P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 151 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 175A Schneider EZC250N4175

4.645.916 đ 4.645.916 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 175A Schneider EZC250N4175

4P, dòng chịu tải 175A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 162 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider EZC250N4160

4.287.360 đ 4.287.360 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider EZC250N4160

4P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 148 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 150A Schneider EZC250N4150

4.287.360 đ 4.287.360 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 150A Schneider EZC250N4150

4P, dòng chịu tải 150A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 251 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider EZC250N4125

3.573.438 đ 3.573.438 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider EZC250N4125

4P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 161 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZC250N4100

2.848.032 đ 2.848.032 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZC250N4100

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZC250N4080

2.848.032 đ 2.848.032 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZC250N4080

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 224 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZC250N4063

2.848.032 đ 2.848.032 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZC250N4063

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 153 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider EZC250N3250

3.567.696 đ 3.567.696 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider EZC250N3250

3P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 197 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 225A Schneider EZC250N3225

3.567.696 đ 3.567.696 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 225A Schneider EZC250N3225

3P, dòng chịu tải 225A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 138 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider EZC250N3200

3.567.696 đ 3.567.696 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider EZC250N3200

3P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 154 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 175A Schneider EZC250N3175

3.134.494 đ 3.134.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 250A trang 78 - 80

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 175A Schneider EZC250N3175

3P, dòng chịu tải 175A, dòng ngắn mạch 25kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 277 Lượt mua: 0

« 1 2 3 4 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo