CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider EZC630H4600N

8.579.824 đ 8.579.824 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider EZC630H4600N

4P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 142 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider EZC630H4500N

8.579.824 đ 8.579.824 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider EZC630H4500N

4P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 197 Lượt mua: 0

--36%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC630H4400N

8.579.824 đ 6.319.390 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC630H4400N

4P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 152 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC400H4400N

6.319.390 đ 6.319.390 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC400H4400N

4P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 156 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 350A Schneider EZC400H4350N

6.077.588 đ 6.077.588 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 350A Schneider EZC400H4350N

4P, dòng chịu tải 350A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider EZC400H4320N

6.077.588 đ 6.077.588 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider EZC400H4320N

4P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 147 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider EZC630H3600N

6.415.728 đ 6.415.728 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider EZC630H3600N

3P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 130 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider EZC630H3500N

6.415.728 đ 6.415.728 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider EZC630H3500N

3P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 179 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC630H3400N

6.415.728 đ 6.415.728 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC630H3400N

3P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC400H3350N

5.188.854 đ 5.188.854 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC400H3350N

3P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 138 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 350A Schneider EZC400H3350N

5.188.854 đ 5.188.854 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 350A Schneider EZC400H3350N

3P, dòng chịu tải 350A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider EZC400H3320N

5.188.854 đ 5.188.854 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider EZC400H3320N

3P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 50kA, 400-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 353 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider EZC630N4600N

8.018.384 đ 8.018.384 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider EZC630N4600N

4P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 230 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider EZC630N4500N

8.018.384 đ 8.018.384 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider EZC630N4500N

4P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 129 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC630N4400N

8.018.384 đ 8.018.384 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC630N4400N

4P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 144 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC400N4400N

5.905.966 đ 5.905.966 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider EZC400N4400N

4P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 36kA, 380-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 186 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 350A Schneider EZC400N4350N

5.680.114 đ 5.680.114 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 350A Schneider EZC400N4350N

4P, dòng chịu tải 350A, dòng ngắn mạch 36kA, 415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 152 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider EZC400N4320N

5.680.114 đ 5.680.114 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider EZC400N4320N

4P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 36kA, 380-415VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 172 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider EZC630N3600N

5.728.602 đ 5.728.602 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider EZC630N3600N

3P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 126 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider EZC630N3500N

5.728.602 đ 5.728.602 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider EZC630N3500N

3P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 155 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC630N3400N

5.728.602 đ 5.728.602 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC630N3400N

3P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 145 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC400N3400N

4.726.304 đ 4.726.304 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider EZC400N3400N

3P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 166 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 350A Schneider EZC400N3350N

4.726.304 đ 4.726.304 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 350A Schneider EZC400N3350N

3P, dòng chịu tải 350A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 130 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider EZC400N3320N

4.726.304 đ 4.726.304 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZC 320A trang 81

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider EZC400N3320N

3P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 36kA, 440VAC

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo