CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider LV563319

12.028.852 đ 12.028.852 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 600A Schneider LV563319

4P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 67 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider LV563318

11.078.870 đ 11.078.870 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 500A Schneider LV563318

4P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 61 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider LV563316

10.207.362 đ 10.207.362 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 600A Schneider LV563316

3P, dòng chịu tải 600A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 53 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider LV563315

9.496.630 đ 9.496.630 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 500A Schneider LV563315

3P, dòng chịu tải 500A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 85 Lượt mua: 0

--6%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider LV540319

8.948.588 đ 8.469.450 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 400A Schneider LV540319

4P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider LV540318

8.469.450 đ 8.469.450 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 320A Schneider LV540318

4P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 56 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider LV540316

7.191.536 đ 7.191.536 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 400A Schneider LV540316

3P, dòng chịu tải 400A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 62 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider LV540315

6.711.760 đ 6.711.760 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 320A Schneider LV540315

3P, dòng chịu tải 320A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 54 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider LV525458

6.053.982 đ 6.053.982 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 250A Schneider LV525458

4P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 56 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider LV525457

5.343.250 đ 5.343.250 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 200A Schneider LV525457

4P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 58 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider LV525453

4.287.360 đ 4.287.360 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 250A Schneider LV525453

3P, dòng chịu tải 250A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider LV525452

3.837.570 đ 3.837.570 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 200A Schneider LV525452

3P, dòng chịu tải 200A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 64 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV516468

4.258.012 đ 4.258.012 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV516468

4P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV516467

3.620.012 đ 3.620.012 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV516467

4P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 58 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV516466

3.620.012 đ 3.620.012 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV516466

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 56 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV516463

3.131.304 đ 3.131.304 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV516463

3P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 73 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV516462

2.478.108 đ 2.478.108 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV516462

3P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV516461

2.478.108 đ 2.478.108 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV516461

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 110 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV510486

2.753.608 đ 2.753.608 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV510486

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV510485

2.580.072 đ 2.580.072 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV510485

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 62 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV510484

2.580.072 đ 2.580.072 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV510484

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV510483

2.580.072 đ 2.580.072 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV510483

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 50 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV510487

2.753.608 đ 2.753.608 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV510487

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 60 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV510482

2.580.072 đ 2.580.072 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV510482

4P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 52 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV510481

2.580.072 đ 2.580.072 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV510481

4P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 49 Lượt mua: 0

--34%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV510480

2.580.072 đ 1.927.398 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV510480

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 52 Lượt mua: 0

--34%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV510480

2.580.072 đ 1.927.398 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV510480

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 42 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV510477

1.927.398 đ 1.927.398 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV510477

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 43 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV510476

1.927.398 đ 1.927.398 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV510476

3P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 42 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV510475

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV510475

3P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 48 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV510474

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV510474

3P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 43 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV510473

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV510473

3P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 47 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV510472

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV510472

3P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 45 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV510471

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV510471

3P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 44 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV510470

1.858.494 đ 1.858.494 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV510470

3P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 50kA/415V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 62 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV510958

1.917.190 đ 1.917.190 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV510958

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 25kA/380V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 38 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV510957

1.917.190 đ 1.917.190 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV510957

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 25kA/380V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 50 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV510956

1.917.190 đ 1.917.190 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV510956

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 25kA/380V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 35 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV510955

1.917.190 đ 1.917.190 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV510955

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 25kA/380V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 39 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV510954

1.917.190 đ 1.917.190 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng LV5 trang 82 - 83

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV510954

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 25kA/380V

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 38 Lượt mua: 0

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo