CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160H4DE2

160.726.500 đ 160.726.500 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160H4DE2

4P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 223 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125H4DE2

139.110.048 đ 139.110.048 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125H4DE2

4P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 262 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100H4DE2

120.249.789 đ 120.249.789 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100H4DE2

4P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 307 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080H4DE2

117.282.099 đ 117.282.099 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080H4DE2

4P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 236 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bH4DE2

116.926.986 đ 116.926.986 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bH4DE2

4P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 233 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160N4DE2

150.258.240 đ 150.258.240 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160N4DE2

4P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125N4DE2

130.463.916 đ 130.463.916 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125N4DE2

4P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 317 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100N4DE2

114.522.540 đ 114.522.540 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100N4DE2

4P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 237 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080N4DE2

111.457.797 đ 111.457.797 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080N4DE2

4P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 230 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bN4DE2

108.522.645 đ 108.522.645 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bN4DE2

4P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 232 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3DE2

129.307.695 đ 129.307.695 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3DE2

3P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 301 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3DE2

129.307.695 đ 129.307.695 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3DE2

3P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 206 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125N3DE2

111.661.440 đ 111.661.440 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125N3DE2

3P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 224 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100N3DE2

94.978.983 đ 94.978.983 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100N3DE2

3P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 286 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080N3DE2

90.614.403 đ 90.614.403 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080N3DE2

3P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 244 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bN3DE2

87.742.644 đ 87.742.644 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bN3DE2

3P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160H4E2

103.649.799 đ 103.649.799 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160H4E2

4P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 230 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125H4E2

90.908.928 đ 90.908.928 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125H4E2

4P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100H4E2

75.954.351 đ 75.954.351 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100H4E2

4P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 246 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080H4E2

72.004.911 đ 72.004.911 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080H4E2

4P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 241 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bH4E2

69.595.977 đ 69.595.977 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bH4E2

4P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 243 Lượt mua: 0

--12%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160H3E2

85.288.830 đ 76.293.195 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160H3E2

3P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 216 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125H3E2

76.293.195 đ 76.293.195 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125H3E2

3P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100H3E2

64.695.081 đ 64.695.081 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100H3E2

3P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 229 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080H3E2

59.765.574 đ 59.765.574 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080H3E2

3P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 216 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bH3E2

58.256.484 đ 58.256.484 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bH3E2

3P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 70kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 227 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160N4E2

98.267.004 đ 98.267.004 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider NS160N4E2

4P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 201 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125N4E2

86.585.862 đ 86.585.862 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider NS125N4E2

4P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 215 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100N4E2

70.594.557 đ 70.594.557 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider NS100N4E2

4P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 186 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080N4E2

68.534.004 đ 68.534.004 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider NS080N4E2

4P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 232 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bN4E2

63.355.974 đ 63.355.974 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 630A Schneider NS06bN4E2

4P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 212 Lượt mua: 0

--12%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3E2

80.666.751 đ 71.731.704 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider NS160N3E2

3P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 181 Lượt mua: 0

--22%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125N3E2

71.731.704 đ 58.572.327 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider NS125N3E2

3P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 0

--3%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100N3E2

58.572.327 đ 56.965.623 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider NS100N3E2

3P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 227 Lượt mua: 0

--4%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080N3E2

56.965.623 đ 54.736.770 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider NS080N3E2

3P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 207 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bN3E2

54.736.770 đ 54.736.770 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NS đóng bằng điện trang 92 - 93 (E đóng bằng điện)

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 630A Schneider NS06bN3E2

3P , dòng chịu tải 630A, dòng ngắn mạch Icu = 50kA/380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 196 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo