CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV426569

5.687.418 đ 5.687.418 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV426569

4P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV426568

4.987.290 đ 4.987.290 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV426568

4P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV426567

3.767.676 đ 3.767.676 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV426567

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 218 Lượt mua: 0

--6%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV426566

3.767.676 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV426566

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 225 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV426565

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV426565

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 317 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV426564

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV426564

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 254 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV426563

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV426563

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 299 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV426562

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV426562

4P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 265 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV426561

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV426561

4P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 218 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV426560

3.541.593 đ 3.541.593 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV426560

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 206 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV426559

4.519.416 đ 4.519.416 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV426559

3P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 241 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV426558

3.721.674 đ 3.721.674 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV426558

3P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 276 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV426557

2.620.992 đ 2.620.992 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV426557

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 245 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV426556

2.620.992 đ 2.620.992 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV426556

3P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 238 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV426555

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV426555

3P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 344 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV426554

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV426554

3P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 265 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV426553

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV426553

3P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 237 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV426552

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV426552

3P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 338 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV426551

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV426551

3P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 202 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV426550

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV426550

3P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 263 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV426550

2.516.646 đ 2.516.646 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider LV426550

3P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 246 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV426519

6.085.728 đ 6.085.728 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 160A Schneider LV426519

4P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 210 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV426518

5.336.232 đ 5.336.232 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 125A Schneider LV426518

4P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 222 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV426517

4.031.346 đ 4.031.346 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider LV426517

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 213 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV426516

4.031.346 đ 4.031.346 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider LV426516

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 211 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV426515

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider LV426515

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 212 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV426514

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider LV426514

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 234 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV426513

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider LV426513

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 168 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV426512

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider LV426512

4P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 251 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV426511

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider LV426511

4P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 201 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV426510

3.788.994 đ 3.788.994 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider LV426510

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 195 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV426509

4.835.820 đ 4.835.820 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 160A Schneider LV426509

3P, dòng chịu tải 160A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 196 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV426508

3.981.978 đ 3.981.978 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 125A Schneider LV426508

3P, dòng chịu tải 125A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 440 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV426507

2.804.439 đ 2.804.439 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider LV426507

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 175 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV426506

2.804.439 đ 2.804.439 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider LV426506

3P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 193 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV426505

2.692.800 đ 2.692.800 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider LV426505

3P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 198 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV426504

2.692.800 đ 2.692.800 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider LV426504

3P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 443 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV426503

2.692.800 đ 2.692.800 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider LV426503

3P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 182 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV426502

2.692.800 đ 2.692.800 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider LV426502

3P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 175 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV426501

2.692.800 đ 2.692.800 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng NSXm trang 84 - 86

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider LV426501

3P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 70kA, 380VAC/415V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 182 Lượt mua: 0

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo