CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

Sắp xếp theo:

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 125A Schneider A9N18481

2.213.200 đ 2.213.200 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 125A Schneider A9N18481

MCB 4P, dòng điện tối đa 125A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 134 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 100A Schneider A9N18480

2.083.840 đ 2.083.840 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 100A Schneider A9N18480

MCB 4P, dòng điện tối đa 100A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 116 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 80A Schneider A9N18479

2.023.560 đ 2.023.560 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 80A Schneider A9N18479

MCB 4P, dòng điện tối đa 80A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 123 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 63A Schneider A9N18478

2.000.680 đ 2.000.680 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 4P 63A Schneider A9N18478

MCB 4P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 126 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 125A Schneider A9N18470

1.714.240 đ 1.714.240 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 125A Schneider A9N18470

MCB 3P, dòng điện tối đa 125A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 142 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 100A Schneider A9N18469

2.845.458 đ 2.845.458 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 100A Schneider A9N18469

MCB 3P, dòng điện tối đa 100A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 1

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 80A Schneider A9N18468

1.607.760 đ 1.607.760 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 80A Schneider A9N18468

MCB 3P, dòng điện tối đa 80A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 117 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 63A Schneider A9N18467

1.557.160 đ 1.557.160 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 3P 63A Schneider A9N18467

MCB 3P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 114 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 125A Schneider A9N18459

1.201.200 đ 1.201.200 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 125A Schneider A9N18459

MCB 2P, dòng điện tối đa 125A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 147 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 100A Schneider A9N18458

1.118.040 đ 1.118.040 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 100A Schneider A9N18458

MCB 2P, dòng điện tối đa 100A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 128 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 80A Schneider A9N18457

1.039.720 đ 1.039.720 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 80A Schneider A9N18457

MCB 2P, dòng điện tối đa 80A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 119 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 63A Schneider A9N18456

1.002.760 đ 1.002.760 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 63A Schneider A9N18456

MCB 2P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 134 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 125A Schneider A9N18448

582.120 đ 582.120 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 125A Schneider A9N18448

MCB 1P, dòng điện tối đa 125A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 121 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 100A Schneider A9N18447

545.160 đ 545.160 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 100A Schneider A9N18447

MCB 1P, dòng điện tối đa 100A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 149 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 80A Schneider A9N18446

508.200 đ 508.200 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 80A Schneider A9N18446

MCB 1P, dòng điện tối đa 80A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 117 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 63A Schneider A9N18445

476.080 đ 476.080 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C120H trang 69

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 63A Schneider A9N18445

MCB 1P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 15kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 121 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo