CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

Sắp xếp theo:

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 63A Schneider A9N61539

1.010.680 đ 1.010.680 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 63A Schneider A9N61539

MCB 2P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 304 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 50A Schneider A9N61538

843.040 đ 843.040 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 50A Schneider A9N61538

MCB 2P, dòng điện tối đa 50A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 322 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 40A Schneider A9N61537

720.720 đ 720.720 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 40A Schneider A9N61537

MCB 2P, dòng điện tối đa 40A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 215 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 32A Schneider A9N61535

702.680 đ 702.680 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 32A Schneider A9N61535

MCB 2P, dòng điện tối đa 32A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 257 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 30A Schneider A9N61534

702.680 đ 702.680 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 30A Schneider A9N61534

MCB 2P, dòng điện tối đa 30A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 431 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 25A Schneider A9N61533

702.680 đ 702.680 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 25A Schneider A9N61533

MCB 2P, dòng điện tối đa 25A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 253 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 20A Schneider A9N61532

684.200 đ 684.200 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 20A Schneider A9N61532

MCB 2P, dòng điện tối đa 20A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 214 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 16A Schneider A9N61531

684.200 đ 684.200 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 16A Schneider A9N61531

MCB 2P, dòng điện tối đa 16A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 270 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 15A Schneider A9N61530

648.120 đ 648.120 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 15A Schneider A9N61530

MCB 2P, dòng điện tối đa 15A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 341 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 13A Schneider A9N61529

648.120 đ 648.120 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 13A Schneider A9N61529

MCB 2P, dòng điện tối đa 13A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 219 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 10A Schneider A9N61528

648.120 đ 648.120 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 10A Schneider A9N61528

MCB 2P, dòng điện tối đa 10A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 255 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 6A Schneider A9N61526

648.120 đ 648.120 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 6A Schneider A9N61526

MCB 2P, dòng điện tối đa 6A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 229 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 5A Schneider A9N61525

715.880 đ 715.880 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 5A Schneider A9N61525

MCB 2P, dòng điện tối đa 5A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 939 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 4A Schneider A9N61524

715.880 đ 715.880 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 4A Schneider A9N61524

MCB 2P, dòng điện tối đa 4A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 336 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 3A Schneider A9N61523

743.160 đ 743.160 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 3A Schneider A9N61523

MCB 2P, dòng điện tối đa 3A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 401 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 2A Schneider A9N61522

743.160 đ 743.160 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 2A Schneider A9N61522

MCB 2P, dòng điện tối đa 2A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 321 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 1A Schneider A9N61521

743.160 đ 743.160 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 1A Schneider A9N61521

MCB 2P, dòng điện tối đa 1A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 228 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 0.5A Schneider A9N61520

910.800 đ 910.800 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 2P 0.5A Schneider A9N61520

MCB 2P, dòng điện tối đa 0.5A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 277 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 63A Schneider A9N61519

462.440 đ 462.440 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 63A Schneider A9N61519

MCB 1P, dòng điện tối đa 63A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 652 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 50A Schneider A9N61518

385.440 đ 385.440 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 50A Schneider A9N61518

MCB 1P, dòng điện tối đa 50A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 232 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 40A Schneider A9N61517

317.240 đ 317.240 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 40A Schneider A9N61517

MCB 1P, dòng điện tối đa 40A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 267 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 32A Schneider A9N61515

321.640 đ 321.640 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 32A Schneider A9N61515

MCB 1P, dòng điện tối đa 32A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 436 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 30A Schneider A9N61514

317.240 đ 317.240 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 30A Schneider A9N61514

MCB 1P, dòng điện tối đa 30A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 272 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 25A Schneider A9N61513

321.640 đ 321.640 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 25A Schneider A9N61513

MCB 1P, dòng điện tối đa 25A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 278 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 20A Schneider A9N61512

303.600 đ 303.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 20A Schneider A9N61512

MCB 1P, dòng điện tối đa 20A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 272 Lượt mua: 1

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 16A Schneider A9N61511

303.600 đ 303.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 16A Schneider A9N61511

MCB 1P, dòng điện tối đa 16A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 354 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 15A Schneider A9N61510

303.600 đ 303.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 15A Schneider A9N61510

MCB 1P, dòng điện tối đa 15A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 716 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 13A Schneider A9N61509

303.600 đ 303.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 13A Schneider A9N61509

MCB 1P, dòng điện tối đa 13A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 300 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 10A Schneider A9N61508

303.600 đ 303.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 10A Schneider A9N61508

MCB 1P, dòng điện tối đa 10A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 278 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 6A Schneider A9N61506

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 6A Schneider A9N61506

MCB 1P, dòng điện tối đa 6A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 194 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 5A Schneider A9N61505

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 5A Schneider A9N61505

MCB 1P, dòng điện tối đa 5A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 1178 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 4A Schneider A9N61504

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 4A Schneider A9N61504

MCB 1P, dòng điện tối đa 4A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 737 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 3A Schneider A9N61503

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 3A Schneider A9N61503

MCB 1P, dòng điện tối đa 3A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 288 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 2A Schneider A9N61502

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 2A Schneider A9N61502

MCB 1P, dòng điện tối đa 2A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 796 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 1A Schneider A9N61501

380.600 đ 380.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 1A Schneider A9N61501

MCB 1P, dòng điện tối đa 1A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 184 Lượt mua: 0

-0%

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 0.5A Schneider A9N61500

457.600 đ 457.600 đ

CB tép bảo vệ quá tải, MCB Schneider dòng Acti 9 - C60H-DC trang 68

CB tép bảo vệ quá tải MCB 1P 0.5A Schneider A9N61500

MCB 1P, dòng điện tối đa 0.5A, có bảo vệ quá tải, ngắn mạch 6kA

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 183 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo