Chấm công + KSRV GS Guard

Chấm công + KSRV GS Guard

Chấm công + KSRV GS Guard

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Chấm công + KSRV GS Guard

Sắp xếp theo:

-50%

Máy tuần tra GS 6000B

3.887.000 đ 7.774.000 đ

Chấm công + KSRV GS Guard

Máy tuần tra GS 6000B

Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ

-50%

Máy tuần tra GS6100C

4.186.000 đ 8.372.000 đ

Chấm công + KSRV GS Guard

Máy tuần tra GS6100C

Ghi nhận đến 30.000 lần giao dịch, khoản cách từ 0~10 cm.

-50%

Máy tuần tra người bảo về GS-6000C

4.036.000 đ 8.072.000 đ

Chấm công + KSRV GS Guard

Máy tuần tra người bảo về GS-6000C

Ghi nhận đến 28,719 lần giao dịch, khoản cách từ 4~10 cm

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo