Máy chấm công SAMSUNG | Lắp đặt máy chấm công SAMSUNG

Máy chấm công SAMSUNG | Lắp đặt máy chấm công SAMSUNG

Máy chấm công SAMSUNG | Lắp đặt máy chấm công SAMSUNG

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Chấm công + KSRV SAMSUNG

Sắp xếp theo:

-50%

Kiểm soát ra vào Samsung R40

6.519.276 đ 13.038.552 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào Samsung R40

13.56MHz Card Reader

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung EH400-K

13.240.700 đ 26.481.400 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung EH400-K

PoE Controller

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung SSA-X300

7.984.850 đ 15.969.699 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung SSA-X300

Power Package (Enclosure+SMPS), 4.5A - 12VDC~13.5VDC

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung BioMini

3.689.203 đ 7.378.405 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung BioMini

Fingerprint Scanner for the enrollment

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung 5427CK

7.681.627 đ 15.363.255 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung 5427CK

Card Scanner

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung BioEntry W2

16.879.366 đ 33.758.731 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung BioEntry W2

Fingerprint / Card Reader

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung RK40

11.876.200 đ 23.752.401 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung RK40

Card / Keypad Reader, 13.56MHz

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung R10

3.335.444 đ 6.670.887 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung R10

Card / Keypad Reader, 13.56MHz

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung V100

12.078.348 đ 24.156.697 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung V100

Expansion Reader Module

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung V200

13.493.385 đ 26.986.770 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung V200

Expansion Input Module

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung V300

15.161.107 đ 30.322.214 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung V300

Expansion Output Module

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung V1000

25.874.956 đ 51.749.911 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung V1000

Centralized Controller

-50%

Kiểm soát ra vào SamSung V2000

25.874.956 đ 51.749.911 đ

Chấm công + KSRV SAMSUNG

Kiểm soát ra vào SamSung V2000

Distributed Controller

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo