Máy chấm công soyal | lắp đặt máy chấm công soyal

Máy chấm công soyal | lắp đặt máy chấm công soyal

Máy chấm công soyal | lắp đặt máy chấm công soyal

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Chấm công + KSRV SOYAL

Sắp xếp theo:

-59%

Bộ chuyển đổi tín hiệu SOYAL AR-727CM

1.806.000 đ 4.414.696 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bộ chuyển đổi tín hiệu SOYAL AR-727CM

Bộ chuyển đổi Ethernet TCP/IP: RS-232/RS-485, Tốc độ: 100Mbps

-59%

Bộ chuyển đổi tín hiệu SOYAL AR-321CM

850.000 đ 2.077.504 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bộ chuyển đổi tín hiệu SOYAL AR-321CM

Bộ chuyển đổi USB/RS-485, Tốc độ baud: 2400 - 57600bps

-56%

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

3.719.000 đ 8.439.860 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

Bộ phân tầng thang máy 16 tầng, Kết nối RS485, Hỗ trợ giao tiếp điều khiển các relay thông qua phần mềm

-55%

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-725U

1.116.000 đ 2.467.036 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-725U

Tầm đọc tối đa 15cm, Kết nối được với tất cả hệ thống kiểm soát ra vào

-56%

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-661U

4.994.000 đ 11.426.272 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-661U

Thiết bị đọc thẻ tầm xa đến 60cm, Kết nối được với tất cả các hệ thống kiểm soát ra vào

-53%

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-721U

850.000 đ 1.817.816 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-721U

Loại Mini, không bàn phím, tầm đọc tối đa 8cm, phụ lắp bên trong hay ngoài cửa

-54%

Hệ thống kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR 837E

4.755.000 đ 10.387.520 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Hệ thống kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR 837E

Sử dụng thẻ, mã PIN, quản lý 16000 thẻ hoặc mã PIN, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa

-54%

Máy kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-327H

3.400.000 đ 7.466.030 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Máy kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-327H

Sử dụng thẻ, PIN, Bàn phím cảm ứng, Có thể áp dụng cho hệ thống châm công vừa và nhỏ

-55%

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-727H-V5

3.294.000 đ 7.271.264 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-727H-V5

Sử dụng thẻ, mã PIN, Màn hình LCD, Bàn phím kim loại, Hoạt động độc lập hoặc kết nối PC.

-55%

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-725E

2.630.000 đ 5.842.980 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-725E

Sử dụng thẻ, mã PIN, Bàn phím cảm ứng, Quản lý 16000 thẻ hoặc mã PIN, hệ thống chấm công nhỏ

-55%

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-725H

2.337.000 đ 5.193.760 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào – chấm công SOYAL AR-725H

Sử dụng thẻ, mã PIN, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa, hệ thống chấm công nhỏ

-56%

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-757H

2.072.000 đ 4.674.384 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-757H

Sử dụng thẻ, mã PIN, báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ

-55%

Kiểm soát ra vào SOYAL AR-723H

1.328.000 đ 2.921.490 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào SOYAL AR-723H

Hoạt động độc lập sử dụng Master Card, hoặc kết nối máy tính, phù hợp lắp đặt Văn phòng - Thang máy

-59%

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG-KEYBOARD

266.000 đ 649.220 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG-KEYBOARD

Bàn phím chức năng rời sử dụng với AR-881EF & AR-331HS

-55%

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-331HS

2.178.000 đ 4.804.228 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-331HS

Sử dụng thẻ, mã PIN, báo động khi quên đóng cửa, hệ thống châm công nhỏ, Bàn phím chức năng rời

-56%

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-331H

2.417.000 đ 5.453.448 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-331H

Sử dụng thẻ, mã PIN, báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ, hệ thống châm công nhỏ

-54%

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-321H

2.364.000 đ 5.193.760 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-321H

Sử dụng thẻ, mã PIN, báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ, hệ thống châm công nhỏ

-52%

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-721H

1.700.000 đ 3.505.788 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công SOYAL AR-721H

Sử dụng thẻ, mã PIN, báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ, hệ thống châm công nhỏ

-30%

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721Ei

11.123.000 đ 15.905.890 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721Ei

Bộ kiểm soát trung tâm 14 cửa, 4 ngõ vào Digital, Kết nối máy tính qua RS-485/Ethernet

-71%

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei

7.039.000 đ 24.021.140 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei

Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa, 4 ngõ vào Digital, Kết nối máy tính qua RS-485/Ethernet

-51%

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E

10.333.000 đ 21.294.416 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Bộ kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E

Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa, 4 ngõ vào Digital, Kết nối máy tính qua RS-485

-56%

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-881EF

6.375.000 đ 14.607.450 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-881EF

Sử dụng vân tay, thẻ, Tự động mở cửa theo thời gian, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa

-56%

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-837EFi (9000DO)

8.234.000 đ 18.827.380 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-837EFi (9000DO)

Sử dụng vân tay, thẻ, mã PIN, Tự động mở cửa theo thời gian, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa

-59%

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-331EF

5.047.000 đ 12.335.180 đ

Chấm công + KSRV SOYAL

Kiểm soát ra vào - chấm công vân tay/thẻ SOYAL AR-331EF

Sử dụng vân tay, thẻ, mã PIN, Hoạt động độc lập hoặc kết nối PC, Bàn phím cảm ứng

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo