AFIRI

AFIRI

AFIRI

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình AFIRI HSD-3432B

Liên hệ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI HSD-3432B

32 kênh, 2mp, H.264+,4 SATA,1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều

Đầu ghi hình AFIRI HSD-3216B

Liên hệ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI HSD-3216B

16 kênh, 2mp, H.264+, 2 SATA,1 cổng vào 1 cổng ra , Hỗ trợ âm thanh 2 chiều

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-508C1

7.120.000 đ 14.240.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-508C1

Đầu ghi HD-TVI 8 kênh, H.265+, 1 SATA, Hỗ trợ thêm 2 IPC 6MP, Alarm

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-504C1

4.400.000 đ 8.800.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-504C1

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh, H.265+, 1 SATA, Hỗ trợ thêm 2 IPC 6MP, Alarm

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-316C2

8.080.000 đ 16.160.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-316C2

Đầu ghi HD-TVI 16 kênh FHD, H.264+, 2 SATA, Hỗ trợ 4 kênh 3MP, 2 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-308C2

5.136.000 đ 10.272.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-308C2

Đầu ghi HD-TVI 8 kênh FHD, H.264+, 2 SATA, Hỗ trợ 2 kênh 3MP, 2 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-316C1

7.760.000 đ 15.520.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-316C1

Đầu ghi HD-TVI 16 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 4 kênh 3MP, 2 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-308C1

4.560.000 đ 9.120.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-308C1

Đầu ghi HD-TVI 8 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 2 kênh 3MP, 2 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-304C1

2.960.000 đ 5.920.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-304C1

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 1 kênh 3MP, 1 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-232C4

28.000.000 đ 56.000.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-232C4

Đầu ghi HD-TVI 32 kênh HD 5 in 1, H.264+, 4 SATA, Hỗ trợ thêm 8 IPC

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-216M1

6.080.000 đ 12.160.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-216M1

Đầu ghi HD-TVI 16 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 4 kênh HD-TVI 3MP

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-208M1

3.824.000 đ 7.648.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-208M1

Đầu ghi HD-TVI 8 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 2 kênh HD-TVI 3MP

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-204M1

2.400.000 đ 4.800.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-204M1

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh FHD, H.264+, 1 SATA, Hỗ trợ 1 kênh HD-TVI 3MP

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-116M1

4.056.000 đ 8.112.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-116M1

Đầu ghi HD-TVI 16 kênh HD 720p, 1080p Lite, H.264+, Hỗ trợ 1 SATA

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-108M1

2.520.000 đ 5.040.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-108M1

Đầu ghi HD-TVI 8 kênh HD 720p, 1080p Lite, H.264+, Hỗ trợ 1 SATA

-50%

Đầu ghi hình AFIRI DVR-104M1

1.688.000 đ 3.376.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 AFIRI

Đầu ghi hình AFIRI DVR-104M1

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh HD 720p, 1080p Lite, H.264+, Hỗ trợ 1 SATA

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo