Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Đầu ghi hình HD PARAGON | lắp đặt đầu ghi hình HD PARAGON

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Sắp xếp theo:

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI

1.171.800 đ 2.343.600 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI

4 kênh Hybrid TVI Turbo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS; H.264+; 1 ổ cứng SATA; Hỗ trợ add thêm tối đa 5 camera IP 2MP

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

10.086.300 đ 19.910.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

Hybrid TVI-IP 32 kênh, thêm 8 camera IP (Tối đa 40 camera IP khi giảm số kênh TVI)

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

9.072.000 đ 17.910.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

Hybrid TVI-IP 24 kênh, Hỗ trợ add thêm 8 camera IP 6.0 Megapixel (tối đa 32 camera IP khi giảm số kênh TVI).

-50%

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-TP50-12DT(4T)

78.938.000 đ 157.876.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình IP HDPARAGON HDS-TP50-12DT(4T)

Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông, 4 SATA

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI

36.812.000 đ 73.624.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp (8 TVI + 10 IP), 5 MP, H265+, 8 SATA

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132FTVI-HDMI/K

38.360.700 đ 75.730.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132FTVI-HDMI/K

HD-TVI 5 MP, 32 kênh, 8 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K

33.881.400 đ 66.882.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124FTVI-HDMI/K

HD-TVI 5 MP, 24 kênh, 8 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132TVI-HDMI/K

28.759.500 đ 56.774.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8132TVI-HDMI/K

HD-TVI 3 MP, 32 kênh, 8 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K

24.273.900 đ 47.926.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-8124TVI-HDMI/K

HD-TVI 3 MP, 24 kênh, 8 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332FTVI-HDMI/K

31.424.400 đ 62.038.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K

28.224.000 đ 55.714.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332TVI-HDMI/K

21.344.400 đ 42.128.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7332TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình 3MP, H.265+, 32 kênh, 4 SATA, thế hệ Turbo 4.0

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

17.073.000 đ 33.710.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7324TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 24 kênh, 4 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K

13.072.500 đ 25.802.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 16 kênh, 4 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K

9.872.100 đ 19.480.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3 MP, 8 kênh, 4 SATA, H265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K

7.736.400 đ 15.276.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/K

Đầu ghi HD-TVI cao cấp 3MP, 4 kênh, 4 SATA, H265+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI

46.289.000 đ 92.578.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp ( 16 TVI + 18 IP), 5 MP, H265+, 8 SATA

-49%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K

17.551.800 đ 34.650.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-49%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K

13.608.000 đ 26.862.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-49%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K

9.872.100 đ 19.480.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh, 4 SATA, 5MP, H.265+.

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/KP

3.790.000 đ 7.580.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 5MP, PoC, H.265+

-50%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KP

10.210.000 đ 20.420.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-49%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

2.614.500 đ 5.158.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 16 kênh, 1 SATA, dòng 2MP/1MP, hổ trợ H.264+

-49%

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

1.549.800 đ 3.050.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi Camera HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 8 kênh, 1 SATA, dòng 2MP/1MP, hổ trợ H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7616IP-TVI

12.168.000 đ 24.336.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7616IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 16 kênh, 2 SATA, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7608IP-TVI

7.644.000 đ 15.288.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7608IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 8 kênh, 2 SATA, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7604IP-TVI

4.220.000 đ 8.440.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình hỗn hợp, 3 MP, 4 kênh, 1 SATA, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/N

23.049.600 đ 46.099.200 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI/N

16 kênh, H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/N

19.429.200 đ 38.858.400 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI/N

8 kênh,H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/N

17.715.600 đ 35.431.200 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI/N

4 kênh , H.264+,Hổ trợ cổng audio 4in/2out, cổng Alarm(16 in/4 out)

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

8.010.000 đ 16.020.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 5MP, PoC, H.265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

8.486.100 đ 16.744.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

4.750.200 đ 9.372.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

4.214.700 đ 8.326.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 1 SATA, 5MP, H.265+, xuất hình 4K

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

2.564.100 đ 5.052.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 5MP, hổ trợ H.265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

5.229.000 đ 10.316.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Dòng đầu ghi TURBO 3.0, 8 kênh, 1 SATA, 5MP/3MP/2MP/1MP, H.264+

-50%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

5.990.000 đ 11.980.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 8 kênh, 2 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

3.042.900 đ 6.010.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 4 kênh, 1 SATA, 3MP/2MP/1MP, PoC, H.265+

-49%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K

6.400.800 đ 12.632.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/K

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 2 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP, H.265+

-52%

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE

5.323.500 đ 11.062.000 đ

Đầu ghi 5 trong 1 HDPARAGON

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/KE

Dòng đầu ghi TURBO 4.0, 16 kênh, 1 SATA, dòng 3MP/2MP/1MP,H.265+

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo