Đầu ghi hình IP AVIGILON

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Đầu ghi hình IP AVIGILON

Sắp xếp theo:

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera AVIGILON AI APPLIANCE 2

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera AVIGILON AI APPLIANCE 2

Managed solution, Avigilon-hardened OS, Next-Generation Video Analytics

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 306 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera IP 8 kênh POE 8TB AVIGILON ENVR2 PLUS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera IP 8 kênh POE 8TB AVIGILON ENVR2 PLUS

8×RJ4510/100MbpsPOE; 1×3.5"SATA3harddrive,8TB; License Plate Recognition analytics

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 112 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera IP 8 kênh POE 4TB AVIGILON ENVR2 PLUS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera IP 8 kênh POE 4TB AVIGILON ENVR2 PLUS

8×RJ4510/100MbpsPOE; 1×3.5"SATA3harddrive,4TB; License Plate Recognition analytics

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 101 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 79 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 18TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 18TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 78 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON 3X PRO 24-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 83 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 84 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 9TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 9TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 80 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON 3X PRO 16-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 74 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 8TB AVIGILON 3X 8-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 8TB AVIGILON 3X 8-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 81 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 4TB AVIGILON 3X 8-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 4TB AVIGILON 3X 8-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 94 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 2TB AVIGILON 3X 8-PORT

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 2TB AVIGILON 3X 8-PORT

Appearance Search, Integrated network switch, Local viewing, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 76 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera AVIGILON NVR5 PREMIUM FIPS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera AVIGILON NVR5 PREMIUM FIPS

FIPS-compliant cryptography, Next-Generation Video Analytics, TPM 2.0 module

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 147 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 64TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 64TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

FIPS-compliant cryptography, Next-Generation Video Analytics, TPM 2.0 module

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 98 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 96TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 96TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

FIPS-compliant cryptography, Next-Generation Video Analytics, TPM 2.0 module

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 77 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 128TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 128TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

FIPS-compliant cryptography, Next-Generation Video Analytics, TPM 2.0 module

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 87 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 157TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 157TB AVIGILON NVR4X PREMIUM FIPS

FIPS-compliant cryptography, Next-Generation Video Analytics, TPM 2.0 module

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 86 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR4X STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR4X STANDARD

Storage up to 16TB, Next-Generation Video Analytics, Solid-state drive

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 69 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR4X STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR4X STANDARD

Storage up to 24TB, Next-Generation Video Analytics, Solid-state drive

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 70 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 32TB AVIGILON NVR4X STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 32TB AVIGILON NVR4X STANDARD

Storage up to 32TB, Next-Generation Video Analytics, Solid-state drive

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 128 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 48TB AVIGILON NVR4X STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 48TB AVIGILON NVR4X STANDARD

Storage up to 48TB, Next-Generation Video Analytics, Solid-state drive

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 65 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR5 VALUE

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR5 VALUE

High-density storage up to 24TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 286 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR5 VALUE

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR5 VALUE

High-density storage up to 16TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 64 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON NVR5 VALUE

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 12TB AVIGILON NVR5 VALUE

High-density storage up to 12TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 72 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON NVR5 VALUE

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON NVR5 VALUE

High-density storage up to 6TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 249 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR5 STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 16TB AVIGILON NVR5 STANDARD

High-density storage up to 16TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 89 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR5 STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 24TB AVIGILON NVR5 STANDARD

High-density storage up to 24TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 59 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 32TB AVIGILON NVR5 STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 32TB AVIGILON NVR5 STANDARD

High-density storage up to 32TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 60 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 48TB AVIGILON NVR5 STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 48TB AVIGILON NVR5 STANDARD

High-density storage up to 48TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 248 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 64TB AVIGILON NVR5 STANDARD

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 64TB AVIGILON NVR5 STANDARD

High-density storage up to 64TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 256 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 96TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 96TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

High-density storage up to 96TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 55 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 128TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 128TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

High-density storage up to 128TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 160TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 160TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

High-density storage up to 160TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 60 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 192TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 192TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

High-density storage up to 192TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 57 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 224TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 224TB AVIGILON NVR5 PREMIUM

High-density storage up to 224TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 65 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 252TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 252TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

High-density storage up to 252TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 61 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 288TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 288TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

High-density storage up to 288TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 56 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 360TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 360TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

High-density storage up to 360TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 48 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 432TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 432TB AVIGILON NVR5 PREMIUM HIGH-DENSITY

High-density storage up to 432TB, Next-Generation Video Analytics, Out-of-band management

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 50 Lượt mua: 0

-0%

Có quà tặng

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON AI NVR 2 VALUE

1.000.000 đ 1.000.000 đ

Đầu ghi hình IP AVIGILON

Thiết bị lưu trữ đầu ghi hình camera 6TB AVIGILON AI NVR 2 VALUE

Storage up to 6TB, Next-Generation Video Analytics, Avigilon Hardened OS

Model sản phẩm 10-2023

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 80 Lượt mua: 0

« 1 2 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo