IP Goldeye

IP Goldeye

IP Goldeye

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Đầu ghi IP Goldeye

Sắp xếp theo:

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7232P

5.913.000 đ

Đầu ghi IP Goldeye

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7232P

IP 32 kênh hỗ trợ độ phân giải tối đa 8MP, 2 SATA

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7216P

5.238.000 đ

Đầu ghi IP Goldeye

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7216P

IP 16 kênh hỗ trợ độ phân giải tối đa 8MP, 2 SATA

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7116P

2.403.000 đ

Đầu ghi IP Goldeye

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7116P

IP 16 kênh hỗ trợ độ phân giải tối đa 8MP, 1 SATA

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7109P

1.998.000 đ

Đầu ghi IP Goldeye

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7109P

IP 9 kênh hỗ trợ độ phân giải tối đa 8MP, 1 SATA

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7106P

1.593.000 đ

Đầu ghi IP Goldeye

Đầu ghi hình IP Goldeye NVR7106P

IP 6 kênh hỗ trợ độ phân giải tối đa 8MP, 1 SATA

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo