Điện mặt trời - Nhà thông minh

Điện mặt trời - Nhà thông minh

Điện mặt trời - Nhà thông minh

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Hãng Sản Xuất
Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Điện mặt trời - Nhà thông minh

Sắp xếp theo:

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1,55KW VSola HNS 1500TL

11.700.000 đ 15.210.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1,55KW VSola HNS 1500TL

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC: 1,55KW

Pin năng lượng mặt trời poly 300w

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 300w

Pin năng lượng mặt trời poly 300w

Pin năng lượng mặt poly 70W

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt poly 70W

Pin năng lượng mặt poly 70W

Pin năng lượng mặt trời poly 12w

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 12w

Pin năng lượng mặt trời poly 12w

Pin năng lượng mặt trời poly 35W

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 35W

Pin năng lượng mặt trời poly 35W

Pin năng lượng mặt trời Poly 50w

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời Poly 50w

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 50w

Pin năng lượng mặt trời poly 110w

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 110w

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 110w

Pin năng lượng mặt trời poly 210w

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 210w

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 210w

Pin năng lượng mặt trời poly 250w

3.125.000 đ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 250w

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 250w

Pin năng lượng mặt trời poly 150w

1.875.000 đ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 150w

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 150w

Pin năng lượng mặt trời poly 6W

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 6W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 6W

Pin năng lượng mặt trời poly 10W

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 10W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 10W

Pin năng lượng mặt trời poly 220W

Liên hệ

Pin mặt trời Poly

Pin năng lượng mặt trời poly 220W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 220W

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 250W VSola VP250W

3.125.000 đ 4.062.500 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 250W VSola VP250W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 250W

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 150W VSola VP150W

1.875.000 đ 2.437.500 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 150W VSola VP150W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 150W

-23%

Tấm pin năng lượng mặt trời 100W VSola VP100W

1.250.000 đ 1.625.000 đ

VSola

Tấm pin năng lượng mặt trời 100W VSola VP100W

CÔNG SUÂT CỰC ĐẠI 100W

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1KW VSola V8001

11.500.000 đ 14.950.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 1KW VSola V8001

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 1KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 2KW VSola V8002

13.800.000 đ 17.940.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 2KW VSola V8002

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 2KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 3KW VSola V8003

15.800.000 đ 20.540.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 3KW VSola V8003

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 3KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 4KW VSola V8004

20.600.000 đ 26.780.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 4KW VSola V8004

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 4KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 5KW VSola V8005

23.500.000 đ 30.550.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 5KW VSola V8005

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 5KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 6KW VSola V8006

27.300.000 đ 35.490.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 6KW VSola V8006

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 6KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 8KW VSola V8008

44.300.000 đ 57.590.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 8KW VSola V8008

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 8KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 10KW VSola V8010

47.500.000 đ 61.750.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 10KW VSola V8010

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 10KW

-23%

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 12KW VSola V8012

55.200.000 đ 71.760.000 đ

VSola

Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 12KW VSola V8012

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC : 12KW

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo