Ghi âm điện thoại Tansonic

Ghi âm điện thoại Tansonic

Ghi âm điện thoại Tansonic

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Ghi âm điện thoại Tansonic

Sắp xếp theo:

-30%

 License Tansonic

1.863.000 đ 2.664.090 đ

Ghi âm điện thoại Tansonic

License Tansonic

License/Mỗi PC

-30%

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic  T3E1

56.166.000 đ 80.317.380 đ

Ghi âm điện thoại Tansonic

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic T3E1

Card ghi âm luồng E1-30 kênh

-30%

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic T5PE32

16.790.000 đ 24.009.700 đ

Ghi âm điện thoại Tansonic

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic T5PE32

Cảd ghi âm 32 kênh

-30%

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic T5U2C

6.118.000 đ 8.748.740 đ

Ghi âm điện thoại Tansonic

Thiết bị ghi âm kết nối PC Tansonic T5U2C

Box ghi âm call center 2 kênh

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật