GS Guard

GS Guard

GS Guard

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
GS Guard

Sắp xếp theo:

-50%

Máy tuần tra GS 6000B

3.887.000 đ 7.774.000 đ

GS Guard

Máy tuần tra GS 6000B

Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ

-50%

MÁY TUẦN TRA GS6100C

4.186.000 đ 8.372.000 đ

GS Guard

MÁY TUẦN TRA GS6100C

- Ghi nhận đến 30.000 lần giao dịch, khoản cách từ 0~10 cm.

-50%

MÁY TUẦN TRA BẰNG VÂN TAY CHIP PT100

7.325.000 đ 14.650.000 đ

GS Guard

MÁY TUẦN TRA BẰNG VÂN TAY CHIP PT100

-50%

MÁY TUẦN TRA NGƯỜI BẢO VỆ GS-6000C

4.036.000 đ 8.072.000 đ

GS Guard

MÁY TUẦN TRA NGƯỜI BẢO VỆ GS-6000C

Ghi nhận đến 28,719 lần giao dịch, khoản cách từ 4~10 cm

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật