camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

camera IP Bosch | lắp đặt camera ip bosch

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
IP BOSCH

Sắp xếp theo:

Camera BOSCH NIN-70122-F0S

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0S

Fixed dome panoramic 12MP 360º surface-mount, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F0A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0A

Fixed dome panoramic 12MP 360º IVA, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F1S

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1S

Fixed dome panoramic 12MP 180º surface-mount, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F1A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1A

Fixed dome panoramic 12MP 180º IVA, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-70122-F0

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F0

Fixed dome panoramic 12MP 360º, PoE, H.264, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NIN-70122-F1

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-70122-F1

Fixed dome panoramic 12MP 180º, PoE, H.264, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NFN-70122-F0A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-70122-F0A

Fixed dome panoramic 12MP 360º IVA in-ceiling, PoE, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NFN-70122-F1A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-70122-F1A

Fixed dome panoramic 12MP 180º IVA in-ceiling, PoE, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NFN-60122-F0

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-60122-F0

Fixed dome panoramic 12MP 360º in-ceiling, PoE, Used pixels (360° version) 2640 x 2640 (7MP)

Camera BOSCH NFN-60122-F1

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NFN-60122-F1

Fixed dome panoramic 12MP 180º in-ceiling, PoE, Used pixels (180° version) 3648 x 2160 (8MP)

Camera BOSCH NUC-52051-F0E

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-52051-F0E

Fixed dome panoramic 5MP 360º, IP66 surface-mount, PoE, SDXC

Camera BOSCH NUC-52051-F0

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-52051-F0

Fixed dome panoramic 5MP 360º, PoE, SDXC, Vandel Proof

Camera BOSCH DINION IP imager 9000 HD

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH DINION IP imager 9000 HD

IP outdoor 1952 x 1092 (2.03MP), HD 1080, IR 120m, H.264

Camera BOSCH NHT-8000-F07QS

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NHT-8000-F07QS

DINION IP THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, H.264

Camera BOSCH NIN-63023-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-63023-A3

IP Dome starlight 2MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-63013-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-63013-A3

IP Dome starlight 1MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 720, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73023-A10A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73023-A10A

IP Dome starlight 2MP HDR 10-23mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73013-A10A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73013-A10A

IP Dome starlight 1MP HDR 10-23mm auto IP66, HD 720, PoE, H..264

Camera BOSCH NIN-73023-A3A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73023-A3A

IP Dome starlight 2MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 1080, PoE, H.264

Camera BOSCH NIN-73013-A3A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-73013-A3A

IP Dome starlight 1MP HDR 3-9mm auto IP66, HD 720, PoE, H.264

Camera BOSCH NDI-50022-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-50022-A3

Fixed dome outdoor 2MP 3-10mm auto IP66, HD 1080, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NDN-50022-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDN-50022-A3

Fixed dome outdoor 2MP 3-10mm auto IP66, HD 1080, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NUC-51051-F4

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-51051-F4

Fixed dome micro 5MP 74º IP66, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NUC-51022-F2

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-51022-F2

Fixed dome micro 2MP 135º IP66, WDR, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NII-50051-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NII-50051-A3

Fixed dome indoor 5MP 3-10mm auto, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH NIN-50051-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-50051-A3

Fixed dome indoor 5MP 3-10mm auto, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH NUC-21012-F2

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NUC-21012-F2

Fixed IP dome micro 1MP 89º, indoor, H.264, SDXC

Camera BOSCH FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

Outdoor IP dome camera with varifocal lens, HD 720, PoE, Vandel Proof, IR 15m

Camera BOSCH NII-41012-V3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NII-41012-V3

Fixed dome indoor 1MP 3.3-10mm manual IR 15m, HD 720, PoE, SDXC

Camera BOSCH NIN-41012-V3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-41012-V3

Fixed dome indoor 1MP 3.3-10mm manual, HD 720, PoE, SDXC, IR 15m

Camera BOSCH FLEXIDOME IP indoor 4000

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH FLEXIDOME IP indoor 4000

Indoor IP dome camera with varifocal lens, 2MP, HD 720, PoE, SDXC, H.264, IR 15m

Camera BOSCH NDI-4502-AL

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-4502-AL

Fixed dome indoor 2MP 3-10mm auto, H.265, PoE, SDXC, IR 30m

Camera BOSCH NDI-4502-A

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-4502-A

Fixed dome IP indoor 2MP 3-10mm auto, H.265, PoE, SDXC

Camera BOSCH NDI-50051-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDI-50051-A3

Fixed dome outdoor 5MP 3-10mm auto IP66, PoE, Vandel Proof, IR 15m

Camera BOSCH NDN-50051-A3

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NDN-50051-A3

Fixed dome outdoor 5MP 3-10mm auto IP66, PoE, Vandel Proof

Camera BOSCH NIN-832-V10IP

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V10IP

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 10-23 IVA, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-832-V03IP

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V03IP

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 3-9 IVA, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-832-V03P

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-832-V03P

FLEXIDOME HD 1080p30 VR 3-9, BNC, HD 1080, PoE

Camera BOSCH NIN-932-V10IP

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-932-V10IP

FLEXIDOME HD 1080p30 HDR VR 10-23 IVA, PoE, BNC, HD 1080

Camera BOSCH NIN-932-V03IP

100.000 đ

IP BOSCH

Camera BOSCH NIN-932-V03IP

FLEXIDOME HD 1080p30 HDR VR 3-9 IVA, BNC, HD 1080,

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo