IP BOSCH

IP BOSCH

IP BOSCH

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
IP BOSCH

Sắp xếp theo:

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DSA-Nxxxxx-xxxx

92.600.000 đ 132.418.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DSA-Nxxxxx-xxxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-61Fx-xxx

248.500.000 đ 355.355.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-61Fx-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-618x-xxx

162.000.000 đ 231.660.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-618x-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-504x-xxx

94.680.000 đ 135.392.400 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-504x-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-71Fx-xxx

287.000.000 đ 410.410.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-71Fx-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-718x-xxx

192.000.000 đ 274.560.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-718x-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-304x-xxx

19.000.000 đ 27.170.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH IP DIP-304x-xxx

-30%

Đầu ghi hình BOSCH DVR-5000-16A100

82.933.000 đ 118.594.190 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH DVR-5000-16A100

-30%

Đầu ghi hình BOSCH DVR-5000-16A001

78.408.000 đ 112.123.440 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình BOSCH DVR-5000-16A001

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-16A000

68.712.000 đ 98.258.160 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-16A000

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-08A000

59.000.000 đ 84.370.000 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-08A000

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-04A000

53.653.000 đ 76.723.790 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-5000-04A000

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-04A201

44.877.000 đ 64.174.110 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-04A201

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-08A201

53.893.000 đ 77.066.990 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-08A201

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-16A201

64.717.000 đ 92.545.310 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-16A201

16 kênh ổ cứng 2TB HDD, H.264

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-16A000

378.040.000 đ 540.597.200 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-16A000

16 kênh, 2 khe HDD, H.264

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-08A000

26.980.000 đ 38.581.400 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-08A000

8 kênh, 2 khe HDD, H.264

-30%

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-04A000

17.969.000 đ 25.695.670 đ

IP BOSCH

Đầu ghi hình IP BOSCH DVR-3000-04A000

4 kênh, 2 khe HDD, H.264

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật