IP eView

IP eView

IP eView

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
IP eView

Sắp xếp theo:

-50%

Camera IP Speed dome eView SD5N50F

7.641.000 đ 15.282.000 đ

IP eView

Camera IP Speed dome eView SD5N50F

2MP, zoom quang 18X, zoom số 12X, số LED 8, IR 120m

-50%

Camera IP Speed dome eView SD5N20F

6.399.000 đ 12.798.000 đ

IP eView

Camera IP Speed dome eView SD5N20F

2MP, zoom quang 18X, zoom số 12X, IR 120m

-50%

Camera IP Speed dome eView SD5N13

5.157.000 đ 10.314.000 đ

IP eView

Camera IP Speed dome eView SD5N13

1.3MP, H.264, zoom quang 20X, zoom số 12X, IR 120m

-50%

Camera IP eView EG904N40F

2.160.000 đ 4.320.000 đ

IP eView

Camera IP eView EG904N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 4, IR 60m

-50%

Camera IP eView LS906N40F

1.728.000 đ 3.456.000 đ

IP eView

Camera IP eView LS906N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView ZB906N40F

1.728.000 đ 3.456.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZB906N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView HN708N40F

1.674.000 đ 3.348.000 đ

IP eView

Camera IP eView HN708N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView EG708N40F

1.674.000 đ 3.348.000 đ

IP eView

Camera IP eView EG708N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView MP503N40F

1.556.000 đ 3.112.000 đ

IP eView

Camera IP eView MP503N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD3203N40F

1.350.000 đ 2.700.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD3203N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD2708N40F

1.350.000 đ 2.700.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD2708N40F

4MP, H.265, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView EG904N20F

1.620.000 đ 3.240.000 đ

IP eView

Camera IP eView EG904N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView LS906N20F

1.242.000 đ 2.484.000 đ

IP eView

Camera IP eView LS906N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView ZB906N20F

1.188.000 đ 2.376.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZB906N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView EG708N20F

1.134.000 đ 2.268.000 đ

IP eView

Camera IP eView EG708N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView ZB708N20F

1.053.000 đ 2.106.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZB708N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView MP503N20F

1.026.000 đ 2.052.000 đ

IP eView

Camera IP eView MP503N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView HG603N20F

972.000 đ 1.944.000 đ

IP eView

Camera IP eView HG603N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView HN603N20F

972.000 đ 1.944.000 đ

IP eView

Camera IP eView HN603N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRV3404N20F

999.000 đ 1.998.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRV3404N20F

2MP, H.265, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRV3610N20F

945.000 đ 1.890.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRV3610N20F

2MP, H.264, LED hồng ngoại 10, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD3203N20F

810.000 đ 1.620.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD3203N20F

2MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD2708N20F

810.000 đ 1.620.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD2708N20F

2MP, H.264, LED hồng ngoại 8, IR 30m

-50%

Camera IP eView ZB906N13

918.000 đ 1.836.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZB906N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView HM704N13

702.000 đ 1.404.000 đ

IP eView

Camera IP eView HM704N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView HN603N13

702.000 đ 1.404.000 đ

IP eView

Camera IP eView HN603N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView ZC603N13

675.000 đ 1.350.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZC603N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRV3610N13

675.000 đ 1.350.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRV3610N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD3004N13

540.000 đ 1.080.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD3004N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD2903N13

486.000 đ 972.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD2903N13

1.3MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView ZB906N10

837.000 đ 1.674.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZB906N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 6, IR 60m

-50%

Camera IP eView HM704N10

621.000 đ 1.242.000 đ

IP eView

Camera IP eView HM704N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView HN603N10

621.000 đ 1.242.000 đ

IP eView

Camera IP eView HN603N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView ZC603N10

594.000 đ 1.188.000 đ

IP eView

Camera IP eView ZC603N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 3, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRV3610N10

594.000 đ 1.188.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRV3610N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 4, IR 40m

-50%

Camera IP eView IRD3004N10

459.000 đ 918.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD3004N10

1MP, H.264, LED hồng ngoại 4, IR 30m

-50%

Camera IP eView IRD2903N10

405.000 đ 810.000 đ

IP eView

Camera IP eView IRD2903N10

1MP, H.264, Tầm xa hồng ngoại 30m

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo