camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

camera J-Tech | lắp đặt camera J-Tech

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
J-TECH

Sắp xếp theo:

-50%

Camera J-TECH AHF5119B

663.000 đ 1.326.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5119B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5705B

487.500 đ 975.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5705B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5635B

468.000 đ 936.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5635B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5712B

442.000 đ 884.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5712B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5637B

533.000 đ 1.066.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5637B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5637B

442.000 đ 884.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5637B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5702B

416.000 đ 832.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5702B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703D

630.500 đ 1.261.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5703D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703C

572.000 đ 1.144.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5703C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5703B

520.000 đ 1.040.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5703B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5703B

403.000 đ 806.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5703B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5603B

403.000 đ 806.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5603B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5600B

377.000 đ 754.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5600B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5612B

364.000 đ 728.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5612B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602D

552.500 đ 1.105.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5602D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602C

494.000 đ 988.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5602C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5602B

442.000 đ 884.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5602B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5602B

338.000 đ 676.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5602B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5615C

455.000 đ 910.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5615C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5615B

403.000 đ 806.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5615B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5610B

403.000 đ 806.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5610B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD3400B

663.000 đ 1.326.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD3400B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5130D

682.500 đ 1.365.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5130D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5130C

624.000 đ 1.248.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5130C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5130B

468.000 đ 936.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5130B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5250B

468.000 đ 936.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5250B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHF5250B

377.000 đ 754.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5250B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHF5220B

325.000 đ 650.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHF5220B

Độ phân giải 2MP, lens 2.8mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220D

578.500 đ 1.157.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5220D

Độ phân giải 4MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220C

520.000 đ 1.040.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5220C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5220B

429.000 đ 858.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5220B

Độ phân giải 2MP, lens 3.6mm

-50%

Camera J-TECH AHD5210C

481.000 đ 962.000 đ

J-TECH

Camera J-TECH AHD5210C

Độ phân giải 3MP, lens 3.6mm

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

528.000 đ 1.056.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

492.000 đ 984.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5635

432.000 đ 864.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5635

Độ phân giải: 1.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

504.000 đ 1.008.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712B

Độ phân giải: 2.0MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

468.000 đ 936.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712A

Độ phân giải: 1.3MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5712

408.000 đ 816.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5712

Độ phân giải HD 1.0 MP

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

492.000 đ 984.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5637B

Độ phân giải: 2.0MP.

-50%

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

456.000 đ 912.000 đ

J-TECH

Camera HDCVI JTECH CVI5637A

Độ phân giải: 1.3MP.

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo