Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa Kaba-Probuck

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Khóa cửa Kaba-Probuck

Sắp xếp theo:

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK A800

40.970.000 đ 58.587.100 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK A800

Mở khóa bằng Dấu vân tay, mật khẩu, khóa cơ, điều khiển từ xa remote.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK I100

14.860.000 đ 21.249.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK I100

Mở khóa bằng vân tay, mật khẩu, khóa chìa, điều khiển từ xa

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK F200

13.940.000 đ 19.934.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK F200

Mở khóa bằng dấu vân tay, password, remote control (tùy chọn) và khóa cơ.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK A308

13.360.000 đ 19.104.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK A308

Mở khóa bằng vân tay, mật khẩu, thẻ từ, remote control và khóa cơ.

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK L701

13.360.000 đ 19.104.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK L701

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 10 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK PM100

9.360.000 đ 13.384.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK PM100

Mở thẻ bằng dấu vân tay, mật khẩu, khóa cơ, thẻ từ (tùy chọn).

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U30

8.740.000 đ 12.498.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U30

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 10 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U20

7.740.000 đ 11.068.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U20

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 5 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U10

7.740.000 đ 11.068.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK U10

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 5 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK D100

6.940.000 đ 9.924.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK D100

Mở khóa bằng thẻ từ, mật khẩu, khóa cơ (100 thẻ từ, 10 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK G315

6.940.000 đ 9.924.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK G315

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 5 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK C211

6.940.000 đ 9.924.200 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK C211

Mở khóa bằng thẻ từ, mật khẩu, khóa cơ (10 thẻ từ, 10 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK C330

5.760.000 đ 8.236.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK C330

Mở khóa bằng thẻ từ, password, khóa cơ (100 thẻ từ, 10 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK E50

4.460.000 đ 6.377.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK E50

Mở khóa bằng mật khẩu, khóa cơ (cho phép 36 mật khẩu)

-30%

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK E30

4.460.000 đ 6.377.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa điện tử KABA-PROBUCK E30

Mở khóa bằng thẻ từ (64 thẻ từ), khóa cơ

-30%

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK E10

4.460.000 đ 6.377.800 đ

Khóa cửa Kaba-Probuck

Khóa cửa vân tay điện tử KABA-PROBUCK E10

Mở khóa bằng vân tay, password, khóa cơ (100 vân tay, 1 mật khẩu)

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo