Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Sắp xếp theo:

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 100A Contactor Schneider A9C20884

4.950.880 đ 4.950.880 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 100A Contactor Schneider A9C20884

4P, dòng chịu tải 100A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 204 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20868

1.963.126 đ 1.963.126 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20868

4P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 2 NO, 2 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 174 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20867

2.090.088 đ 2.090.088 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20867

4P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 153 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20864

1.741.740 đ 1.741.740 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 63A Contactor Schneider A9C20864

4P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 124 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 40A Contactor Schneider A9C20847

1.393.392 đ 1.393.392 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 40A Contactor Schneider A9C20847

4P, dòng chịu tải 40A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 156 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 40A Contactor Schneider A9C20844

1.159.246 đ 1.159.246 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 40A Contactor Schneider A9C20844

4P, dòng chịu tải 40A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20838

817.278 đ 817.278 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20838

4P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 2 NO, 2 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 178 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20837

870.870 đ 870.870 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20837

4P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 126 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20834

763.686 đ 763.686 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20834

4P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 4 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 136 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20137

1.004.850 đ 1.004.850 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20137

4P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 24VAC, 4 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 143 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20134

877.888 đ 877.888 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 4P 25A Contactor Schneider A9C20134

4P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 24VAC, 4 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 143 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 63A Contactor Schneider A9C20863

1.567.566 đ 1.567.566 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 63A Contactor Schneider A9C20863

3P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 3 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 151 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 40A Contactor Schneider A9C20843

1.045.044 đ 1.045.044 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 40A Contactor Schneider A9C20843

3P, dòng chịu tải 40A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 3 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 157 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 25A Contactor Schneider A9C20833

656.502 đ 656.502 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 3P 25A Contactor Schneider A9C20833

3P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 3 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 157 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 100A Contactor Schneider A9C20882

3.537.072 đ 3.537.072 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 100A Contactor Schneider A9C20882

2P, dòng chịu tải 100A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 163 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 63A Contactor Schneider A9C20862

1.306.624 đ 1.306.624 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 63A Contactor Schneider A9C20862

2P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 162 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 40A Contactor Schneider A9C20842

870.870 đ 870.870 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 40A Contactor Schneider A9C20842

2P, dòng chịu tải 40A, điện áp cuộn dây 220/240VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 148 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20736

596.530 đ 596.530 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20736

2P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 230/240VAC, 2 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 206 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20732

723.492 đ 723.492 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20732

2P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 230/240VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 199 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 16A Contactor Schneider A9C22712

529.540 đ 529.540 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 16A Contactor Schneider A9C22712

2P, dòng chịu tải 16A, điện áp cuộn dây 230/240VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 164 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 16A Contactor Schneider A9C22715

556.336 đ 556.336 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 16A Contactor Schneider A9C22715

2P, dòng chịu tải 16A, điện áp cuộn dây 230/240VAC, 1 NO, 1 NC

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 147 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 63A Contactor Schneider A9C20162

1.500.576 đ 1.500.576 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 63A Contactor Schneider A9C20162

2P, dòng chịu tải 63A, điện áp cuộn dây 24VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 150 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20132

623.326 đ 623.326 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 2P 25A Contactor Schneider A9C20132

2P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 24VAC, 2 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 185 Lượt mua: 0

-0%

Khởi động từ dạng tép iTC 1P 25A Contactor Schneider A9C20731

475.600 đ 475.600 đ

Khởi động từ Contactor dạng modun iTC Schneider trang 73

Khởi động từ dạng tép iTC 1P 25A Contactor Schneider A9C20731

1P, dòng chịu tải 25A, điện áp cuộn dây 230/240VAC, 1 NO

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo