KTEL có dây

KTEL có dây

KTEL có dây

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
KTEL có dây

Sắp xếp theo:

-30%

Điện thoại bàn KTEL 902

248.000 đ 354.640 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 902

Hiện số gọi tới cho cả 2 hệ FSK/DTMF.

-30%

Điện thoại bàn KTEL 645

235.000 đ 336.050 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 645

Điện thoại bàn KTEL 645

-30%

Điện thoại bàn KTEL 655

243.500 đ 348.205 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 655

Điện thoại bàn KTEL 655

-30%

Điện thoại bàn KTEL 686 (171)

243.500 đ 348.205 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 686 (171)

Điện thoại bàn KTEL 686 (171)

-30%

Điện thoại bàn KTEL 504

218.500 đ 312.455 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 504

Điện thoại bàn KTEL 504

-30%

Điện thoại bàn KTEL 686A

215.200 đ 307.736 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 686A

Điện thoại bàn KTEL 686A

-30%

Điện thoại bàn KTEL 117

177.800 đ 254.254 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 117

Điện thoại bàn KTEL 117

-30%

Điện thoại bàn KTEL 238

136.000 đ 194.480 đ

KTEL có dây

Điện thoại bàn KTEL 238

Điện thoại bàn KTEL 238

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo