Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 6300A Schneider MTZ363H12.0X4PMF

470.332.863 đ 470.332.863 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 6300A Schneider MTZ363H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 6300A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 171 Lượt mua: 1

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 5000A Schneider MTZ350H12.0X4PMF

352.589.622 đ 352.589.622 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 5000A Schneider MTZ350H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 5000A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 235 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 4000A Schneider MTZ340H12.0X4PMF

273.719.754 đ 273.719.754 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 4000A Schneider MTZ340H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 4000A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 168 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 4000A Schneider MTZ240H12.0X4PMF

208.460.868 đ 208.460.868 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 4000A Schneider MTZ240H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 4000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 262 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 3200A Schneider MTZ232H12.0X4PMF

137.121.864 đ 137.121.864 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 3200A Schneider MTZ232H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 3200A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 153 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 2500A Schneider MTZ225H12.0X4PMF

117.322.491 đ 117.322.491 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 2500A Schneider MTZ225H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 2500A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 275 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 2000A Schneider MTZ220H12.0X4PMF

88.315.425 đ 88.315.425 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 2000A Schneider MTZ220H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 2000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 172 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider MTZ210H12.0X4PMF

66.825.198 đ 66.825.198 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1000A Schneider MTZ210H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 160 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider MTZ216H12.0X4PMF

78.947.847 đ 78.947.847 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1600A Schneider MTZ216H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider MTZ212H12.0X4PMF

70.025.142 đ 70.025.142 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 1250A Schneider MTZ212H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider MTZ208H12.0X4PMF

63.492.858 đ 63.492.858 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 4P 800A Schneider MTZ208H12.0X4PMF

4P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 11-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 6300A Schneider MTZ363H12.0X3PMF

348.878.046 đ 348.878.046 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 6300A Schneider MTZ363H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 6300A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 186 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 5000A Schneider MTZ350H12.0X3PMF

283.504.155 đ 283.504.155 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 5000A Schneider MTZ350H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 5000A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 254 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 4000A Schneider MTZ340H12.0X3PMF

221.873.256 đ 221.873.256 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 4000A Schneider MTZ340H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 4000A, dòng ngắn mạch Icu = 100kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 180 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 4000A Schneider MTZ240H12.0X3PMF

167.797.905 đ 167.797.905 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 4000A Schneider MTZ240H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 4000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 160 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 3200A Schneider MTZ232H12.0X3PMF

109.809.018 đ 109.809.018 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 3200A Schneider MTZ232H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 3200A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 169 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 2500A Schneider MTZ225H12.0X3PMF

93.770.589 đ 93.770.589 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 2500A Schneider MTZ225H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 2500A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 149 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 2000A Schneider MTZ220H12.0X3PMF

66.980.034 đ 66.980.034 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 2000A Schneider MTZ220H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 2000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 167 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider MTZ216H12.0X3PMF

60.856.158 đ 60.856.158 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1600A Schneider MTZ216H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 1600A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 311 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider MTZ212H12.0X3PMF

56.742.345 đ 56.742.345 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1250A Schneider MTZ212H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 1250A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 192 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider MTZ210H12.0X3PMF

53.831.877 đ 53.831.877 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 1000A Schneider MTZ210H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 1000A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2021

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 174 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider MTZ208H12.0X3PMF

51.565.437 đ 51.565.437 đ

Máy cắt không khí bảo vệ ngắn mạch ACB Schneider dòng MTZ2 & 3 trang 97 - 98

CB khối bảo vệ quá tải Aptomat MCCB 3P 800A Schneider MTZ208H12.0X3PMF

3P , dòng chịu tải 800A, dòng ngắn mạch Icu = 66kA/220VAC/440V

Model sản phẩm 7-2020

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 151 Lượt mua: 0

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo