Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nghành hàng bạn quan tâm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Máy chiếu PANASONIC

Sắp xếp theo:

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VX615N

36.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX615N

Tuổi thọ bóng đèn: 7000 giờ

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ585N

66.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ585N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ580

52.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ580

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ470

42.300.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ470

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VW540

25.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW540

Độ tương phản:16,000:1

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355NZ

30.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355NZ

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-7%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

289.000.000 đ 310.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

Bóng đèn 420W UHM x 2

-1%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

205.000.000 đ 207.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

Bóng đèn 310W UHM x 2

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

110.000.000 đ 120.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

Bóng đèn 310W UHM x 2

-7%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

92.000.000 đ 98.750.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

LED/ Laser-Combined 20,000 giờ (No Lamp Replace)

-5%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

89.000.000 đ 93.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-34%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

56.000.000 đ 84.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-2%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

65.000.000 đ 66.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-13%

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

20.000.000 đ 23.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

24.500.000 đ 26.870.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-26%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

20.000.000 đ 26.980.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

145.000.000 đ 159.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-5%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

95.000.000 đ 99.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-14%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

58.000.000 đ 67.350.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

84.900.000 đ 84.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

36.440.000 đ 36.440.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

27.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

Tuổi thọ đèn lên tới 7.000 giờ

-23%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

65.000.000 đ 83.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5.000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

52.490.000 đ 52.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

41.850.000 đ 41.850.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

Tuổi thọ bóng đèn: Tối đa 7000 giờ (Eco).

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

25.640.000 đ 25.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

27.790.000 đ 27.790.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

17.550.000 đ 17.550.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

21.940.000 đ 21.940.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

17.990.000 đ 17.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

16.490.000 đ 16.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

12.990.000 đ 12.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

16.640.000 đ 16.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

13.400.000 đ 13.400.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

11.300.000 đ 11.300.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ Bóng đèn 230W UHM

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

13.490.000 đ 13.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

12.590.000 đ 12.590.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ

-30%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

9.590.000 đ 13.713.700 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

Cường độ chiếu sáng 2800, Độ phân giải 1024x768

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo