Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Máy chiếu PANASONIC

Sắp xếp theo:

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VX615N

36.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX615N

Tuổi thọ bóng đèn: 7000 giờ

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ585N

66.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ585N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ580

52.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ580

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ470

42.300.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ470

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VW540

25.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW540

Độ tương phản:16,000:1

Có quà tặng

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355NZ

30.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355NZ

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-7%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

289.000.000 đ 310.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ870EK

Bóng đèn 420W UHM x 2

-1%

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

205.000.000 đ 207.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DZ780BA

Bóng đèn 310W UHM x 2

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

110.000.000 đ 120.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-DX820B

Bóng đèn 310W UHM x 2

-7%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

92.000.000 đ 98.750.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ470EAK

LED/ Laser-Combined 20,000 giờ (No Lamp Replace)

-5%

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

89.000.000 đ 93.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RZ370E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-34%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

56.000.000 đ 84.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW430EAK

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-2%

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

65.000.000 đ 66.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-RW330E

LED/Leser-Combined 20.000 giờ ( No lamp Replace)

-13%

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

20.000.000 đ 23.000.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TX410

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

24.500.000 đ 26.870.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW351R

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-26%

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

20.000.000 đ 26.980.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT- TW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ (Eco)

-9%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

145.000.000 đ 159.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ770E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-5%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

95.000.000 đ 99.600.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX800Z

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-14%

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

58.000.000 đ 67.350.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EX620E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

84.900.000 đ 84.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EW640E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

36.440.000 đ 36.440.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX605N

Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

27.500.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX600

Tuổi thọ đèn lên tới 7.000 giờ

-23%

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

65.000.000 đ 83.900.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-EZ590E

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5.000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

52.490.000 đ 52.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VZ570

Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

41.850.000 đ 41.850.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW535N

Tuổi thọ bóng đèn: Tối đa 7000 giờ (Eco).

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

25.640.000 đ 25.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW530

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

27.790.000 đ 27.790.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW355N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

17.550.000 đ 17.550.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VW350

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

21.940.000 đ 21.940.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX425N

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

17.990.000 đ 17.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-VX420

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

16.490.000 đ 16.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB412

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

12.990.000 đ 12.990.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB382

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

16.640.000 đ 16.640.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB423

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

13.400.000 đ 13.400.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB383

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

11.300.000 đ 11.300.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB303

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ Bóng đèn 230W UHM

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

13.490.000 đ 13.490.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LW312

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

-0%

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

12.590.000 đ 12.590.000 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-SX320

Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ

-30%

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

9.590.000 đ 13.713.700 đ

Máy chiếu PANASONIC

Máy chiếu PANASONIC PT-LB280

Cường độ chiếu sáng 2800, Độ phân giải 1024x768

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo