Open Mesh

Open Mesh

Open Mesh

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

CÔNG NGHỆ
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
THEO GIÁ TRỊ
Open Mesh

Sắp xếp theo:

POE 12port 24V Open Mesh

3.583.000 đ

Open Mesh

POE 12port 24V Open Mesh

for OM2P, OM2P-HS, OM5P-AC

 POE 8port 24V Open Mesh

2.560.000 đ

Open Mesh

POE 8port 24V Open Mesh

for OM2P, OM2P-HS, OM5P-AC

 POE 1port 48V Open Mesh

751.000 đ

Open Mesh

POE 1port 48V Open Mesh

for MR1750, MR600, OM2P-HS, OM5P-AC

Adapter 24V Open Mesh

341.000 đ

Open Mesh

Adapter 24V Open Mesh

for OM5P-AC, MR600, MR1750

Adapter 18V Open Mesh

273.000 đ

Open Mesh

Adapter 18V Open Mesh

for OM2P, OM2P-HS

Wifi Open Mesh A60

6.995.000 đ

Open Mesh

Wifi Open Mesh A60

Băng thông 1750 Mbps

Wifi Open Mesh A40

5.290.000 đ

Open Mesh

Wifi Open Mesh A40

Băng thông 1167 Mbps

Wifi Open Mesh MR1750

6.450.000 đ

Open Mesh

Wifi Open Mesh MR1750

Băng thông 1750 Mbps

Wifi Open Mesh OM5P

4.265.000 đ

Open Mesh

Wifi Open Mesh OM5P

Băng thông 1170 Mbps

Wifi Open Mesh OM2P-HS

3.071.250 đ

Open Mesh

Wifi Open Mesh OM2P-HS

Băng thông 300Mbps

WIFI OPEN MESH OM2P

2.388.750 đ

Open Mesh

WIFI OPEN MESH OM2P

Băng thông 150Mbps

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật