Schneider

Schneider

Schneider

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

Chọn theo Hãng Sản Xuất
Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Mục Đích Sử Dụng
Chọn theo Giá Thành
Schneider

Sắp xếp theo:

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZS100F4100

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZS100F4100

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 27 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZS100F4080

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZS100F4080

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZS100F4063

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZS100F4063

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider EZS100F4050

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider EZS100F4050

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider EZS100F4040

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider EZS100F4040

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider EZS100F4032

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider EZS100F4032

4P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider EZS100F4025

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider EZS100F4025

4P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 20A Schneider EZS100F4020

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 20A Schneider EZS100F4020

4P, dòng chịu tải 20A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 26 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider EZS100F4016

992.827 đ 992.827 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider EZS100F4016

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZS100E4100

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 100A Schneider EZS100E4100

4P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZS100E4080

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 80A Schneider EZS100E4080

4P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZS100E4063

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 63A Schneider EZS100E4063

4P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider EZS100E4050

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 50A Schneider EZS100E4050

4P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider EZS100E4040

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 40A Schneider EZS100E4040

4P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider EZS100E4032

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 32A Schneider EZS100E4032

4P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider EZS100E4025

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 25A Schneider EZS100E4025

4P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 20A Schneider EZS100E4020

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 20A Schneider EZS100E4020

4P, dòng chịu tải 20A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider EZS100E4016

954.514 đ 954.514 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 4P 16A Schneider EZS100E4016

4P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che an toàn cho cầu dao Schneider A8401SB_WE_G19

7.590 đ 10.854 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che an toàn cho cầu dao Schneider A8401SB_WE_G19

Mặt che ăn toàn cho cầu dao, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZS100F3100

845.724 đ 845.724 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZS100F3100

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 6 thiết bị Schneider A84T02L_WE_G19

32.890 đ 47.033 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 6 thiết bị Schneider A84T02L_WE_G19

Mặt che cho 6 thiết bị, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider EZS100F3080

845.724 đ 845.724 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider EZS100F3080

3P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 4 thiết bị Schneider A84T04L_WE_G19

32.890 đ 47.033 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 4 thiết bị Schneider A84T04L_WE_G19

Mặt che cho 4 thiết bị, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider EZS100F3063

845.724 đ 845.724 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 63A Schneider EZS100F3063

3P, dòng chịu tải 63A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider EZS100F3050

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 50A Schneider EZS100F3050

3P, dòng chịu tải 50A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8401M_WE_G19

18.216 đ 26.049 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8401M_WE_G19

Mặt che cho 1 thiết bị , màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider EZS100F3040

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 40A Schneider EZS100F3040

3P, dòng chịu tải 40A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8402L_WE_G19

18.216 đ 26.049 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8402L_WE_G19

Mặt che cho 1 thiết bị, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider EZS100F3032

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 32A Schneider EZS100F3032

3P, dòng chịu tải 32A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 2 thiết bị Schneider A8402S_WE_G19

18.216 đ 26.049 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 2 thiết bị Schneider A8402S_WE_G19

Mặt che cho 2 thiết bị, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider EZS100F3025

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 25A Schneider EZS100F3025

3P, dòng chịu tải 25A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 20A Schneider EZS100F3020

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 20A Schneider EZS100F3020

3P, dòng chịu tải 20A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8401S_WE_G19

18.216 đ 26.049 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che cho 1 thiết bị Schneider A8401S_WE_G19

Mặt che cho 1 thiết bị, màu trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider EZS100F3016

794.167 đ 794.167 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 16A Schneider EZS100F3016

3P, dòng chịu tải 16A, dòng ngắn mạch 30kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che phòng thấm nước Schneider E223M_TR

214.544 đ 306.798 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che phòng thấm nước Schneider E223M_TR

Mặt hàng Phòng chống nước

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 24 Lượt mua: 0

-30%

Mặt che phòng thấm nước Schneider ET223R_TR

225.170 đ 321.993 đ

Công tắc, Ổ cắm Schneider trang 19 - 38

Mặt che phòng thấm nước Schneider ET223R_TR

Mặt hàng Phòng chống nước cho mặt đôi

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 24 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZS100E3100

707.135 đ 707.135 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 100A Schneider EZS100E3100

3P, dòng chịu tải 100A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

-0%

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider EZS100E3080

707.135 đ 707.135 đ

CB khối bảo vệ quá tải, Aptomat, MCCB Schneider dòng EZS trang 76 - 77

CB khối bảo vệ quá tải MCCB 3P 80A Schneider EZS100E3080

3P, dòng chịu tải 80A, dòng ngắn mạch 25kA, 380/415VAC

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: 25 Lượt mua: 0

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo