Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-30%

Bộ lưu điện 600000VA UPS CyberPower SM300KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 600000VA UPS CyberPower SM300KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 300000, Watts 540000, Định Mức Dòng Điện ( A )824, Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 300000VA UPS CyberPower SM300KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 300000VA UPS CyberPower SM300KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 300000, Watts 270000, Định Mức Dòng Điện ( A )412, Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 180000VA UPS CyberPower SM180KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 180000VA UPS CyberPower SM180KMFX dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 180000, Watts 162000, Định Mức Dòng Điện ( A ) 247 Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 200000VA UPS CyberPower SM200KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 200000VA UPS CyberPower SM200KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 200000, Watts 180000, Định Mức Dòng Điện( A ) 275, Điện áp đầu ra danh định( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 120000VA UPS CyberPower SM120KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 120000VA UPS CyberPower SM120KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 120000, Watts 108000, Định Mức Dòng Điện( A ) 165, Điện áp đầu ra danh định( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 60000VA UPS CyberPower SM060KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 60000VA UPS CyberPower SM060KMF dòng Modular UPS (3-Pha)

VA 60000, Watts 54000, Định Mức Dòng Điện( A ) 83, Điện áp đầu ra danh định( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 20000VA UPS CyberPower OLS3S20KE dòng ONLINE S (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 20000VA UPS CyberPower OLS3S20KE dòng ONLINE S (3-Pha)

VA 20000, Watts 18000, Định Mức Dòng Điện ( A ) 90.9, Điện áp đầu ra danh định( Vac ) Line to Neutral (L-N): 208, 220, 230, 240 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 15000VA UPS CyberPower OLS3S15KE dòng ONLINE S (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 15000VA UPS CyberPower OLS3S15KE dòng ONLINE S (3-Pha)

VA 15000, Watts 13500, Định Mức Dòng Điện ( A ) 68.2, Điện áp đầu ra danh định( Vac ) Line to Neutral (L-N): 208, 220, 230, 240 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 30000VA UPS CyberPower RT33030KE dòng RT33 (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 30000VA UPS CyberPower RT33030KE dòng RT33 (3-Pha)

VA 30000, Watts 24000, Định Mức Dòng Điện( A ) 37, Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 25000VA UPS CyberPower RT33025KE dòng RT33 (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 25000VA UPS CyberPower RT33025KE dòng RT33 (3-Pha)

VA 25000, Watts 25000, Định Mức Dòng Điện( A ) 38, Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 20000VA UPS CyberPower RT33020KE dòng RT33 (3-Pha)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 20000VA UPS CyberPower RT33020KE dòng RT33 (3-Pha)

VA 20000, Watts 20000, Định Mức Dòng Điện( A ) 31, Điện áp đầu ra danh định ( Vac ) Line to Neutral (L-N):220, 230, 240 Vac, Line to Line (L-L):380, 400, 415 Vac, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000EC dòng ONLINE SC

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000EC dòng ONLINE SC

VA 10000, Watts 8000, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải( min ) 11.2, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000EC dòng ONLINE SC

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000EC dòng ONLINE SC

VA 6000, Watts 4800, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải( min ) 10, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OLS3000EC dòng ONLINE SC

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OLS3000EC dòng ONLINE SC

VA 3000, Watts 2400, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải( min ) 10, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1 IEC C13 x 4

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OLS2000EC dòng ONLINE SC

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OLS2000EC dòng ONLINE SC

VA 2000, Watts 1600, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 8, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 6

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OLS1000EC dòng ONLINE SC

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OLS1000EC dòng ONLINE SC

VA 1000, Watts 800, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 8, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 4

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000ERT6UM dòng ONLINE S

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000ERT6UM dòng ONLINE S

VA 10000, Watts 9000, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 11, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERTXL3U dòng ONLINE S

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERTXL3U dòng ONLINE S

VA 6000, Watts 5400, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERT6UM dòng ONLINE S

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERT6UM dòng ONLINE S

VA 6000, Watts 5400, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 16.4, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OL10000ERT3UD dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OL10000ERT3UD dòng Online

VA 10000, Watts 10000, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 10, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1 IEC C19 x 1 IEC C13 x 2

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OL6000ERT3UD dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OL6000ERT3UD dòng Online

VA 6000, Watts 6000, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 12, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1 IEC C19 x 1 IEC C13 x 2

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OL3000ERTXL2U dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OL3000ERTXL2U dòng Online

VA 3000, Watts 2700, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 20, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 8 IEC C19 x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OL2000ERTXL2U dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OL2000ERTXL2U dòng Online

VA 2000, Watts 1800, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 20, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 8 IEC C19 x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower OL1500ERTXL2U dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower OL1500ERTXL2U dòng Online

VA 1500, Watts 1350, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 11, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 8

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OL1000ERTXL2U dòng Online

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OL1000ERTXL2U dòng Online

VA 1000, Watts 900, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 18, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 8

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OL6KERTHD dòng Online (High-Density)

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OL6KERTHD dòng Online (High-Density)

VA 6000, Watts 6000, Điện Áp Đầu Ra( Vac ) 200 ± 2% 208 ± 2% 220 ± 2% 230 ± 2% 240 ± 2%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 4.9, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 4 IEC C19 x 2 Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 800VA UPS dự phòng CyberPower Value800E dòng Value SOHO

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 800VA UPS dự phòng CyberPower Value800E dòng Value SOHO

VA 800, Watts 480, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 230 ± 10%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) : 7, Ổ Cắm Điện AS x 3

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower UT1000E dòng UT

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower UT1000E dòng UT

VA 1000, Watts 600, Thời gian chạy ở mức 90W ( min ) 43, Ổ Cắm Điện AS x 4, Topology Line-interactive

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower UT1500E dòng UT

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower UT1500E dòng UT

VA 1500, Watts 900, Thời gian chạy ở mức 90W ( min ) 60, Ổ Cắm Điện AS x 4, Topology Line-interactive

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2200VA UPS CyberPower UT2200E dòng UT

2.000.000 đ 2.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2200VA UPS CyberPower UT2200E dòng UT

VA 2200, Watts 1320, Thời gian chạy ở mức 90W ( min ) 70, Ổ Cắm Điện AS x 4, Topology Line-interactive

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower PR3000ERT2U dòng Professional Rackmount

14.415.800 đ 20.614.594 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower PR3000ERT2U dòng Professional Rackmount

VA 3000, Watts 3000, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 6.3, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 6 IEC C19 x 2

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2200VA UPS CyberPower PR2200ERT2U dòng Professional Rackmount

12.155.000 đ 17.381.650 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2200VA UPS CyberPower PR2200ERT2U dòng Professional Rackmount

VA 2200, Watts 2200, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 11.4, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 6 IEC C19 x 2

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower PR2000ERT2U dòng Professional Rackmount

12.793.000 đ 18.293.990 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower PR2000ERT2U dòng Professional Rackmount

VA 2000, Watts 2000, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 13, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 10

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower PR1500ERT2U dòng Professional Rackmount

10.065.000 đ 14.392.950 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1500VA UPS CyberPower PR1500ERT2U dòng Professional Rackmount

VA 1500, Watts 1500, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 18.6, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 10

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower PR1000ERT2U dòng Professional Rackmount

8.250.000 đ 11.797.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower PR1000ERT2U dòng Professional Rackmount

VA 1000, Watts 1000, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 21, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 10

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OLS3000EA dòng Online S

12.430.000 đ 17.774.900 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 3000VA UPS CyberPower OLS3000EA dòng Online S

VA 3000, Watts 2700, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 13.8, Ổ Cắm Điện IEC C19 x 1 Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1 IEC C13 x 6

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OLS2000EA dòng Online S

11.418.000 đ 16.327.740 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 2000VA UPS CyberPower OLS2000EA dòng Online S

VA 2000, Watts 1800, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 11.9, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 6

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OLS1000EA dòng Online S

6.545.000 đ 9.359.350 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 1000VA UPS CyberPower OLS1000EA dòng Online S

VA 1000, Watts 900, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 11, Ổ Cắm Điện IEC C13 x 4

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000ERT6UA dòng Online S

45.650.000 đ 65.279.500 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 10000VA UPS CyberPower OLS10000ERT6UA dòng Online S

VA 10000, Watts 9000, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 8, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

-30%

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERT6UA dòng Online S

37.180.000 đ 53.167.400 đ

Bộ lưu điện UPS CyberPower

Bộ lưu điện 6000VA UPS CyberPower OLS6000ERT6UA dòng Online S

VA 6000, Watts 5400, Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1%, Thời Gian Nửa Tải ( min ) 9.3, Ổ Cắm Điện Chuẩn kết nối Hardwire Terminal x 1

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua:

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo