Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Ngành hàng bạn quan tâm

Máy Công Cụ

Khuếch Đại Màn Hình

Máy Chiếu

Tổng Đài Điện Thoại

Chống Sét

Chuông Cửa Màn Hình

Báo Cháy

Khóa Cửa Cổng

Khóa Lực Hút Điện Từ

Khóa Cửa Điện Từ

Khóa Cửa Vân Tay

Chấm Công - Kiếm Soát Ra Vào

Ổ Cứng Cho Bộ Nas

Tủ Mạng - Tủ Rack

Cáp Mạng - Cáp Quang

Camera 4 Trong 1

Camera IP

Đầu ghi hình 5 trong 1

Đầu Ghi Hình IP

Wifi

Switch

Truyền Dẫn Không Dây

Bộ Nas Synology

May Đo - Kiểm Tra

Máy In Nhãn

Tai Nghe - Headphones

GPS - Báo Trộm

Máy In

Phụ Tùng Oto

Máy Tính - Laptop

Bộ Lưu Điện UPS

Điện Thoại IP

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-30%

Bộ lưu điện 20000VA UPS EATON 5PX2200IRT2UG2 chuẩn Line-interactive

22.960.000 đ 32.832.800 đ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 20000VA UPS EATON 5PX2200IRT2UG2 chuẩn Line-interactive

Công suất: 20000VA/ 22000W, Rack/Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 20000VA UPS EATON 9E20KiXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 20000VA UPS EATON 9E20KiXL chuẩn Online

Công suất: 20000VA/ 16000W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 10000VA UPS EATON 9E10KiXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 10000VA UPS EATON 9E10KiXL chuẩn Online

Công suất: 10000VA/ 8000W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 11000VA UPS EATON 9PX11KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 11000VA UPS EATON 9PX11KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Công suất: 11000VA/ 10000W, Rack/ Tower, 3:1 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 8000VA UPS EATON 9PX8KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 8000VA UPS EATON 9PX8KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Công suất: 8000VA/ 7200W, Rack/ Tower, 3:1 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9PX6KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9PX6KiRT31 chuẩn Online 3:1 pha

Công suất: 6000VA/ 5400W, Rack/ Tower, 3:1 pha

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 11000VA UPS EATON 9SX11KiRT chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 11000VA UPS EATON 9SX11KiRT chuẩn Online

Công suất: 11000VA/ 10000W, Rack/ Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 8000VA UPS EATON 9SX8KiRT chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 8000VA UPS EATON 9SX8KiRT chuẩn Online

Công suất: 8000VA/ 7200W, Rack/ Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9SX6KiRT chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9SX6KiRT chuẩn Online

Công suất: 6000VA/ 5400W, Rack/ Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 5000VA UPS EATON 9SX5KiRT chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 5000VA UPS EATON 9SX5KiRT chuẩn Online

Công suất: 5000VA/ 4500W, Rack/ Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9SX6KI chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 6000VA UPS EATON 9SX6KI chuẩn Online

Công suất: 6000VA/ 5400W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 5000VA UPS EATON 9SX5KI chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 5000VA UPS EATON 9SX5KI chuẩn Online

Công suất: 5000VA/ 4500W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9SX3000I chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9SX3000I chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 2700W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 2000VA UPS EATON 9SX2000I chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 2000VA UPS EATON 9SX2000I chuẩn Online

Công suất: 2000VA/ 1800W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 9SX1500I chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 9SX1500I chuẩn Online

Công suất: 1500VA/ 1350W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 9SX1000I chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 9SX1000I chuẩn Online

Công suất: 1000VA/ 900W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 700VA UPS EATON 9SX700I chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 700VA UPS EATON 9SX700I chuẩn Online

Công suất: 700VA/ 630W, Tower

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT3U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT3U chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 3000W, Rack/ Tower 3U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT3U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT3U chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 3000W, Rack/ Tower 3U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 2200VA UPS EATON 9PX2200IRT3U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 2200VA UPS EATON 9PX2200IRT3U chuẩn Online

Công suất: 2200VA/ 2200W, Rack/ Tower 3U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT2U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9PX3000IRT2U chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 3000W, Rack/ Tower 2U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 2200VA UPS EATON 9PX2200IRT2U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 2200VA UPS EATON 9PX2200IRT2U chuẩn Online

Công suất: 2200VA/ 2200W, Rack/ Tower 2U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 9PX1500IRT2U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 9PX1500IRT2U chuẩn Online

Công suất: 1500VA/ 1500W, Rack/ Tower 2U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 9PX1000IRT2U chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 9PX1000IRT2U chuẩn Online

Công suất: 1000VA/ 1000W, Rack/ Tower 2U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9E3000IXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON 9E3000IXL chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 2400W, super charger

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON EDX3000HXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 3000VA UPS EATON EDX3000HXL chuẩn Online

Công suất: 3000VA/ 2100W, External Battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 2000VA UPS EATON EDX2000HXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 2000VA UPS EATON EDX2000HXL chuẩn Online

Công suất: 2000VA/ 1400W, External Battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON EDX1000HXL chuẩn Online

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON EDX1000HXL chuẩn Online

Công suất: 1000VA/ 700W, External Battery

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1550VA UPS EATON 5P1550iR chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1550VA UPS EATON 5P1550iR chuẩn Line interactive

Công suất: 1550VA/ 1100W, Dạng Rack 1U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1150VA UPS EATON 5P1150iR chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1150VA UPS EATON 5P1150iR chuẩn Line interactive

Công suất: 1150VA/ 770W, Dạng Rack 1U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 850VA UPS EATON 5P850iR chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 850VA UPS EATON 5P850iR chuẩn Line interactive

Công suất: 850VA/ 600W, Dạng Rack 1U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 650VA UPS EATON 5P650iR chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 650VA UPS EATON 5P650iR chuẩn Line interactive

Công suất: 650VA/ 420W, Dạng Rack 1U

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1550VA UPS EATON 5P1550i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1550VA UPS EATON 5P1550i chuẩn Line interactive

Công suất: 1550VA/ 1100W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1150VA UPS EATON 5P1150i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1150VA UPS EATON 5P1150i chuẩn Line interactive

Công suất: 1150VA/ 770W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 850VA UPS EATON 5P850i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 850VA UPS EATON 5P850i chuẩn Line interactive

Công suất: 850VA/ 600W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 650VA UPS EATON 5P650i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 650VA UPS EATON 5P650i chuẩn Line interactive

Công suất: 650VA/ 420W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 5SC1500i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1500VA UPS EATON 5SC1500i chuẩn Line interactive

Công suất: 1500VA/ 1050W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 5SC1000i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 1000VA UPS EATON 5SC1000i chuẩn Line interactive

Công suất: 1000VA/ 700W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 750VA UPS EATON 5SC750i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 750VA UPS EATON 5SC750i chuẩn Line interactive

Công suất: 750VA/ 525W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

Bộ lưu điện 500VA UPS EATON 5SC500i chuẩn Line interactive

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS EATON

Bộ lưu điện 500VA UPS EATON 5SC500i chuẩn Line interactive

Công suất: 500VA/ 350W, Dạng đứng

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem: Lượt mua: 0

« 1 2 3 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo