Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-30%

Bộ lưu điện UPS Hyundai HD-100K3

673.273.000 đ 962.780.390 đ

Bộ lưu điện UPS Hyundai HD-100K3

100KVA 80KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-2KR

18.364.000 đ 26.260.520 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-2KR

2KVA/1400W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-1KR

6.818.000 đ 9.749.740 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-1KR

Điện áp đầu ra 220VAC (+/-1%), Sóng sin chuẩn, 1KVA/700W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10K2

53.364.000 đ 76.310.520 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10K2

10KVA/8KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-15K2

72.091.000 đ 103.090.130 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-15K2

15KVA/12KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-20K2

81.818.000 đ 116.999.740 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-20K2

20KVA/16KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-6KR

40.727.000 đ 58.239.610 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-6KR

6KVA/4800W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10KR

57.273.000 đ 81.900.390 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10KR

10KVA/8000W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-3KR

22.727.000 đ 32.499.610 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-3KR

3KVA/2100W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10K1

50.818.000 đ 72.669.740 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-10K1

10KVA/8.0KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-6K1

36.364.000 đ 52.000.520 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-6K1

6KVA/4.2KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-5K1

32.455.000 đ 46.410.650 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-5K1

5KVA/3,5KW

-30%

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-2000VA

5.000.000 đ 7.150.000 đ

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-2000VA

2KVA/1200W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-3K1

15.982.000 đ 22.854.260 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-3K1

3000VA/2100W

-30%

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-2K1

12.255.000 đ 17.524.650 đ

Bộ lưu điện UPS Online HYUNDAI HD-2K1

2000VA/1400W

-30%

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-500VA

763.600 đ 1.091.948 đ

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-500VA

công suất 500VA/300W, Điện áp ra: 230V AC Nominal (110V optional)

-30%

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-600VA

845.500 đ 1.209.065 đ

Bộ lưu điện UPS Offline HYUNDAI HD-600VA

600VA/360W

-30%

Bộ lưu điện UPS Line Interactive HYUNDAI HD-500L

1.455.000 đ 2.080.650 đ

Bộ lưu điện UPS Line Interactive HYUNDAI HD-500L

500VA / 360W

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo