Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nhập email để nhận thông tin khuyến mãi.

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-50%

Bộ chia cho tai nghe 6 kênh STK VH-6

4.588.155 đ 9.176.310 đ

Bộ chia cho tai nghe 6 kênh STK VH-6

-50%

Bộ phân tần STK VC-23

4.787.640 đ 9.575.280 đ

Bộ phân tần STK VC-23

-50%

Equalizer 31 band STK HVQ-231

13.963.950 đ 27.927.900 đ

Equalizer 31 band STK HVQ-231

-50%

Bộ tạo vang STK VFX-299

6.117.540 đ 12.235.080 đ

Bộ tạo vang STK VFX-299

-50%

Loa thùng 8Ω, 1200 - 2400w STK SP-4733N

27.927.900 đ 55.855.800 đ

Loa thùng 8Ω, 1200 - 2400w STK SP-4733N

-50%

Loa thùng 8Ω, 400 - 800w STK SP-4730N

14.628.900 đ 29.257.800 đ

Loa thùng 8Ω, 400 - 800w STK SP-4730N

-50%

Loa thùng 8Ω, 800 - 1600w STK SP-253N

23.672.220 đ 47.344.440 đ

Loa thùng 8Ω, 800 - 1600w STK SP-253N

-50%

Loa thùng siêu trầm 4Ω, 1600w STK SP-218S

30.321.720 đ 60.643.440 đ

Loa thùng siêu trầm 4Ω, 1600w STK SP-218S

-50%

Loa thùng 8Ω, 300 - 600w STK SP-152H

11.570.130 đ 23.140.260 đ

Loa thùng 8Ω, 300 - 600w STK SP-152H

-50%

Loa thùng 8Ω, 250 - 500w STK SP-122

7.314.450 đ 14.628.900 đ

Loa thùng 8Ω, 250 - 500w STK SP-122

-50%

Loa thùng siêu trầm 8Ω, 800w STK SP-118S

17.288.700 đ 34.577.400 đ

Loa thùng siêu trầm 8Ω, 800w STK SP-118S

-50%

Loa thùng monitor 8Ω, 250 - 500w STK SP-115M

8.644.350 đ 17.288.700 đ

Loa thùng monitor 8Ω, 250 - 500w STK SP-115M

-50%

Loa thùng 8Ω, 150 - 300w STK SP-112

5.984.550 đ 11.969.100 đ

Loa thùng 8Ω, 150 - 300w STK SP-112

-50%

Tăng âm công suất stereo 2x1250w STK VS-40

25.534.080 đ 51.068.160 đ

Tăng âm công suất stereo 2x1250w STK VS-40

-50%

Tăng âm công suất stereo 2x950w STK VS-34

25.268.100 đ 50.536.200 đ

Tăng âm công suất stereo 2x950w STK VS-34

-50%

Tăng âm công suất stereo 2x450w STK VS-15

14.628.900 đ 29.257.800 đ

Tăng âm công suất stereo 2x450w STK VS-15

-50%

Tăng âm công suất stereo 2x450w STK V-9

10.905.180 đ 21.810.360 đ

Tăng âm công suất stereo 2x450w STK V-9

-50%

Mixer 20 đường có USB STK VX-2043FDR 2010/USB

22.874.280 đ 45.748.560 đ

Mixer 20 đường có USB STK VX-2043FDR 2010/USB

-50%

Mixer 16 đường có USB STK HVX-1643R

27.262.950 đ 54.525.900 đ

Mixer 16 đường có USB STK HVX-1643R

-50%

Mixer 14 đường có USB STK VX-1443FDR 2010/USB

17.687.670 đ 35.375.340 đ

Mixer 14 đường có USB STK VX-1443FDR 2010/USB

-50%

Mixer 16 đường có USB STK VX-1604FX

11.304.150 đ 22.608.300 đ

Mixer 16 đường có USB STK VX-1604FX

-50%

Mixer 12 đường có Eco STK VX-1204FX

10.506.210 đ 21.012.420 đ

Mixer 12 đường có Eco STK VX-1204FX

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật