Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Camera quan sát | Báo trộm | Tổng đài điện thoại

Nghành hàng bạn quan tâm

QUẢNG CÁO
Kết quả tìm kiếm

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 325 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan.

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR3000

dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 325 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan.

-30%

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

145.587.000 đ 208.189.410 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

1.000 máy lẻ IP, 550 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte

-30%

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

92.535.000 đ 132.325.050 đ

Tổng đài Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài Xorcom – 1E1, 200 máy lẻ IP – 85 cuộc gọi đồng thời

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo